Region Blekinge digitaliserar sin dokument- och ärendehantering med molntjänst från Tieto

Tieto har ingått ett avtal med Region Blekinge om att införa en molnbaserad tjänst för dokument- och ärendehantering samt diarieföring. Regionens övergång från egen systemdrift till molnet kommer att ge en snabbare, effektivare och mer flexibel informationshantering. Digitaliseringen banar även väg för Region Blekinges integration med landstinget i Blekinge som är planerat för år 2019.

– Med denna lösning kommer vi att kunna förenkla och effektivisera vår verksamhet. Som en relativt liten organisation kommer det göra en stor skillnad för oss att snabbt och enkelt kunna komma åt relevant information utan att det stjäl värdefull tid från våra medarbetare. I slutändan handlar det om att skapa en effektivare ärendehantering och en bättre service för medborgarna, säger Ingrid Ljungqvist, kanslichef på Region Blekinge.

Den nya lösningen, Public 360, kommer initialt att nyttjas av handläggare och projektledare inom Region Blekinge och kan på sikt även komma att användas av beslutsfattare inom den politiska delen av regionens arbete.  

I avtalet finns möjlighet att inkludera funktionalitet för digital möteshantering, som innebär att användarna kan administrera sammanträden på ett effektivt sätt och från systemet skapa kallelser och protokoll som sedan distribueras till ledamöterna. Detta har hittills gjorts manuellt.

– Det här är en del av vår moderniserings- och digitaliseringsprocess som kommer att underlätta för oss i vår framtida integration i landstinget som redan har implementerat Tietos ärende- och dokumenthanteringssystem, säger Ingrid Ljungqvist.

Tjänsten bygger på Tietos Public 360 – en standardiserad lösning för dokument- och ärendehantering, samt arkiv som idag används av runt 600 offentliga verksamheter i Norden. Tieto kommer att sköta all drift, övervakning och säkerhetskopiering åt Region Blekinge, samt säkerställa att tjänsten alltid är rustad med de senaste uppdateringarna.

– Vi är väldigt stolta och glada över att förse Region Blekinge med den här lösningen. Det är en strategiskt viktig affär som bekräftar att det inte bara är fullt möjligt för offentliga verksamheter att lagra information i molnet, utan också att det gör hantering väldigt mycket effektivare och enklare. Det här är framtiden, säger Mats Brandt, chef offentlig sektor hos Tieto i Sverige.

För mer information, vänligen kontakta:

Mats Brandt, chef offentlig sektor, Tieto Sverige
Tel: 070 530 3325, e-post: mats.brandt[at]tieto.com

Ingrid Ljungqvist, administrativ kanslichef, Region Blekinge
Tel: 0455-305006, e-post: ingrid.ljungqvist[at]regionblekinge.se

Region Blekinge inspirerar, skapar tillfällen att mötas och stärker Blekinge i Sverige och Europa. Tillsammans med våra medlemmar - Blekinges kommuner och landsting - arbetar vi för att göra det ännu mer attraktivt att besöka, leva och verka i vår region. www.regionblekinge.se

Tieto vill omsätta möjligheterna i den datadrivna världen till livslångt värde för människor, företag och samhället i stort. Vi har som mål att vara förstahandsvalet för kunder som vill förnya sina affärsverksamheter. Vi kombinerar vår mjukvara och våra tjänster med ett starkt driv för innovationssamarbeten och ekosystem. www.tieto.se

Om oss

Tieto vill omsätta möjligheterna i den datadrivna världen till livslångt värde för människor, företag och samhället i stort. Vi har som mål att vara förstahandsvalet för kunder som vill förnya sina affärsverksamheter. Vi kombinerar vår mjukvara och våra tjänster med ett starkt driv för innovationssamarbeten och ekosystem. Tietos huvudkontor ligger i Helsingfors, Finland och bolaget sysselsätter fler än 13 000 experter i över 20 länder. Omsättningen är cirka 1,5 miljarder euro. Tietos aktier är noterade på NASDAQ i Helsingfors och i Stockholm. www.tieto.se

Prenumerera

Multimedia

Multimedia