Statens Servicecenter väljer Tieto - ny dokument- och ärendehantering ska hjälpa myndigheter att arbeta effektivt

Tieto har tecknat ett avtal med Statens servicecenter för att nu också digitalisera myndighetens dokument- och ärendehantering. Den nya lösningen kommer att ge anställda en klar och tydlig överblick över verksamhetens alla ärenden vilket leder till tidsbesparingar, ökad kvalitet och en effektivare hantering. Avtalet är under implementering och löper över två år med möjlighet till förlängning i ytterligare två år.

Statens servicecenter har cirka 400 anställda och har som uppdrag att bidra till en effektivare administration inom statsförvaltningen. Myndigheten levererar tjänster inom löneadministration och ekonomiadministration och har ett särskilt uppdrag att utforma en myndighetsgemensam e-arkivtjänst. Verksamheten syftar till att generera skalfördelar inom den statliga administrationen. Tanken är att samordna behov och skapa volymfördelar och kostnadseffektivitet.

Den nya lösningen baseras på Tietos branschledande produkt Public 360° som ger Statens servicecenter ett standardiserat system för lätt och effektiv hantering av ärenden och dokument. Systemet kan användas med mobila enheter, såsom telefoner och läsplattor, och erbjuder goda möjligheter till samarbete med externa intressenter eftersom det enkelt kan integreras med andra system.

Tieto var med och byggde upp Statens servicecenter 2012 och har ett befintligt avtal för drift och förvaltning.

Det nya avtalet omfattar leverans, installation, konfiguration, utbildning och anpassning av Public 360° för myndighetens ändamål. Utöver detta finns det även optioner för ytterligare konsulttjänster för fortsatt vidareutveckling.

– Vi är mycket glada över att Statens servicecenter väljer att fortsatt samarbeta med Tieto. Många myndigheter står inför den dubbla utmaningen att både driva den befintliga verksamheten allt mer effektivt och samtidigt införa nya tjänster för medborgare och externa intressenter. Vi ser fram emot att kunna hjälpa Statens servicecenter med att modernisera sitt IT-stöd inom dokument- och ärendehantering, säger Mats Brandt, chef för offentlig sektor på Tieto i Sverige.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mats Brandt, chef offentlig sektor, Tieto Sverige
tel: 070 530 33 25, e-post: mats.brandt[at]tieto.com

Jonas Wärn, Statens servicecenter
tel: 010 456 0157

 Statens Servicecenter ska bidra till en effektivare administration inom statsförvaltningen. www.statenssc.se 

Tieto vill omsätta möjligheterna i den datadrivna världen till livslångt värde för människor, företag och samhället i stort. Vi har som mål att vara förstahandsvalet för kunder som vill förnya sina affärsverksamheter. Vi kombinerar vår mjukvara och våra tjänster med ett starkt driv för innovationssamarbeten och ekosystem. www.tieto.se  

Om oss

Tieto vill omsätta möjligheterna i den datadrivna världen till livslångt värde för människor, företag och samhället i stort. Vi har som mål att vara förstahandsvalet för kunder som vill förnya sina affärsverksamheter. Vi kombinerar vår mjukvara och våra tjänster med ett starkt driv för innovationssamarbeten och ekosystem. Tietos huvudkontor ligger i Helsingfors, Finland och bolaget sysselsätter fler än 13 000 experter i över 20 länder. Omsättningen är cirka 1,5 miljarder euro. Tietos aktier är noterade på NASDAQ i Helsingfors och i Stockholm. www.tieto.se

Prenumerera