Tieto banar väg för interoperabilitet inom sjukvårdens IT-system genom strategiskt partnerskap med CareCom

Tieto och CareCom har ingått ett strategiskt partnerskap för att lösa utmaningen med semantisk interoperabilitet för IT-system inom sjukvården. Avtalet stärker samarbets- och produktutbudet för CareComs terminologiplattform, HealthTerm®.

HealthTerm® hanterar alla uppgifter relaterade till terminologier, kodsystem och strukturerat innehåll – från skapandet av ett nytt kodsystem till översättning av internationella kodsystem eller kartläggning mellan lokala kodlistor och internationella standarder. Tieto kommer tillsammans med CareCom att erbjuda lösningar till en av hälsovårdssystemens stora utmaningar, semantisk interoperabilitet och integration.

Terminologiplattformen är unik med att ha en komplett uppsättning verktyg för att skapa och underhålla alla typer av kodsystem, och samtidigt har den prestandan och säkerheten som krävs för att hantera de största sjukvårdsuppgifterna. Dessutom kan den enkelt integreras i befintliga sjukvårdstillämpningar, t.ex. HL7s senaste standarder som FHIR, eller användas som en fristående lösning för terminologihantering. Plattformen används för närvarande av kunder i USA, Storbritannien, Slovenien, Portugal, Frankrike, Danmark och Norge.

– Det gläder oss att kunna välkomna CareCom till vårat ekosystem som strategisk partner. CareComs lösningar kommer att ge våra kunder möjligheter att dela kunskap på ett strukturerat, effektivt och säkert sätt, samtidigt som administrativa uppgifter minimeras, säger Inge Andersson, chef för produktenheten inom Tieto Healthcare Welfare and Education Nordic.

– CareComs terminologiplattform, HealthTerm®, är idag den starkaste, mest avancerade och pålitliga produkt som finns på denna specialiserade marknad. Internationellt finns det en stor medvetenhet om CareComs lösning, vision och meriter. Vi ser fram emot ett nära samarbete med Tieto. Tietos engagemang och professionalism har varit en drivande kraft för CareCom att ingå detta partnerskap, säger Jacob Boye Hansen, VD och grundare av CareCom.

För mer information, vänligen kontakta:
Inge Andersson, chef för produktenheten inom Healthcare Welfare & Education Nordic, Tieto
Telefon: ++46 (72) 244 26 91, e-mail: inge.andersson@tieto.com

Jacob Boye Hansen, VD/Grundare, CareCom A/S
Telefon: +45 40 71 75 71, e-post: jbh@carecom.com

Om CareCom

CareCom A/S är ett danskt mjukvaruföretag som grundades 1999. CareCom utvecklar främst mjukvara för vården. Företaget har skapat en spetskompetens inom fokusområdet för Master Data Management. CareCom har genom åren fått en djup förståelse för utmaningarna kring hanteringen av vårdterminologier och klassificeringar och fungerat som rådgivare för många internationella semantiska interoperabilitetsprojekt som EU-kommissionens epSOS-projekt. CareComs stora affärsområde är att tillhandahålla lösningar som stöder alla aspekter av att arbeta med terminologier och klassificeringar inom vården. CareComs produkter stöder processen att etablera semantisk interoperabilitet mellan olika system, vilket vi anser vara en nödvändig förutsättning för systemintegration. För mer information, besök www.carecom.com.

Om Tieto

Tieto vill omsätta möjligheterna i den datadrivna världen till värde för människor, företag och samhället i stort. Vi har som mål att vara förstahandsvalet för kunder som vill förnya sina affärsverksamheter. Vi kombinerar vår mjukvara och våra tjänster med ett starkt driv för innovationssamarbeten och ekosystem. www.tieto.com

Twitter @TietoSverige

LinkedIn www.linkedin.com/company/tieto/

Taggar:

Om oss

Tieto vill omsätta möjligheterna i den datadrivna världen till livslångt värde för människor, företag och samhället i stort. Vi har som mål att vara förstahandsvalet för kunder som vill förnya sina affärsverksamheter. Vi kombinerar vår mjukvara och våra tjänster med ett starkt driv för innovationssamarbeten och ekosystem. Tietos huvudkontor ligger i Helsingfors, Finland och bolaget sysselsätter fler än 13 000 experter i över 20 länder. Omsättningen är cirka 1,5 miljarder euro. Tietos aktier är noterade på NASDAQ i Helsingfors och i Stockholm. www.tieto.se

Prenumerera