Tieto får utökat ansvar som Region Skånes IT-partner

Tieto har tecknat ett omfattande avtal med Region Skåne gällande heltäckande IT-tjänster som stödjer regionens fortsatta digitaliseringsresa. Målet är bland annat att främja regionens arbete för en tryggare och mer jämlik hälso- och sjukvård. Avtalet sträcker sig över fyra år med möjlighet att förlänga till och med år 2031. Avtalsvärdet uppgår till 410 miljoner kronor.

Tieto har under många år haft ett helhetsansvar för Region Skånes IT-drift och användarnära IT med viktiga vårdstödjande applikationer. Nu kommer Tieto att utöka leveransen med både applikationsförvaltning och applikationsutveckling samt plattformar och infrastruktur som en tjänst till samtliga verksamheter och användare. IT-utveckling och koordinering av leverantörer ingår i ansvaret. Syftet är att möta växande behov inom områden så som e-hälsa, där kraven från invånarna blir allt större.

Tieto har samarbetat med Region Skåne i 40 år och levererar för närvarande IT-tjänster till Sveriges samtliga landsting. Det nya avtalet befäster företagets position som den ledande IT-aktören i Malmöregionen.

- Vi är mycket glada över denna fördjupning av samarbetet. Långsiktigt innebär det här en fortsatt utveckling av IT-miljön och en modern plattform för verksamhetssystemen i enlighet med landstingets behov. Syftet är att förse regionen med tjänster som bidrar till ett smartare samhälle och en enklare vardag för medborgarna, säger Mats Brandt, chef för offentlig sektor, Tieto Sverige.

För mer information, vänligen kontakta:

Mats Brandt, chef offentlig sektor, Tieto Sverige
tel: 070 530 33 25, e-post: mats.brandt[at]tieto.com

Björn Linder, Avtalsansvarig, Avdelningen för digitalisering och IT, Region Skåne
tel: +46 (0) 46-167 55 30, e-post: björn.linder[at]skane.se

Region Skåne ansvarar för vård, kollektivtrafik, utvecklingen av näringsliv, kultur, infrastruktur, samhällsplanering samt miljö- och klimatfrågor i Skåne. Huvuddelen av verksamheten består av hälso-, sjukvård och offentligt finansierad tandvård. Region Skåne omfattar 33 kommuner och är Skånes största arbetsgivare med omkring 32 000 anställda. www.skane.se

Tieto vill omsätta möjligheterna i den datadrivna världen till värde för människor, företag och samhället i stort. Vi har som mål att vara förstahandsvalet för kunder som vill förnya sina affärsverksamheter. Vi kombinerar vår mjukvara och våra tjänster med ett starkt driv för innovationssamarbeten och ekosystem. www.tieto.se

Om oss

Tieto vill omsätta möjligheterna i den datadrivna världen till livslångt värde för människor, företag och samhället i stort. Vi har som mål att vara förstahandsvalet för kunder som vill förnya sina affärsverksamheter. Vi kombinerar vår mjukvara och våra tjänster med ett starkt driv för innovationssamarbeten och ekosystem. Tietos huvudkontor ligger i Helsingfors, Finland och bolaget sysselsätter fler än 13 000 experter i över 20 länder. Omsättningen är cirka 1,5 miljarder euro. Tietos aktier är noterade på NASDAQ i Helsingfors och i Stockholm. www.tieto.se

Prenumerera

Media

Media