Tieto hjälper Svenska kyrkan att digitalisera sin dokument- och ärendehantering

Tieto har ingått ett femårigt avtal med Svenska kyrkan för att digitalisera organisationens dokument- och ärendehantering. Den nya lösningen ger de anställda möjlighet att arbeta mer mobilt, strukturerat och effektivt.

- Vi har en väldigt geografiskt utspridd organisation och upp till en tredjedel av våra församlingar registrerar fortfarande sin post med papper och penna idag. Nu kan det bli ändring på det, säger Magnus Edin, projektledare på Svenska kyrkan.

Svenska kyrkan har 6,5 miljoner medlemmar och 35 000 förtroendevalda. Tietos lösning, Public 360, innebär en gradvis övergång till digital hantering av allt från inkommande ärenden till diarieföring och dokumenthantering. Systemet är lättillgängligt och kan användas med mobila enheter, såsom telefoner och läsplattor. Det effektiviserar de anställdas arbetsprocesser, minskar administrationstiden och frigör organisationens resurser för andra arbetsuppgifter.

- Det betyder väldigt mycket för oss. Dokument och avtal kommer att kunna hanteras samlat och elektroniskt liksom kallelser, protokoll och möteshandlingar som skickas ut till förtroendevalda via det gemensamma systemet, säger Magnus Edin.

Initialt rullas lösningen ut till 15 enheter med cirka 700 användare inom organisationen. Implementering påbörjas under fjärde kvartalet 2016 och ska vara färdig fram till sommaren 2017. Det är upp till varje församling att besluta om de vill ansluta sig till systemet och medföljande arbetssätt. Lösningen kommer att levereras med tillhörande tjänster, underhåll och support. 

- Vi är otroligt glada över att Svenska kyrkan ger oss det här förtroendet. Det är ett viktigt strategiskt samarbete som stärker vår position på den nordiska marknaden när det gäller att digitalisera de allra viktigaste arbetsprocesserna och förnya organisationers verksamhet, säger Mats Brandt, chef för offentlig sektor på Tieto i Sverige. 

Den levererade lösningen bygger på Tietos Public 360°-lösning, som är ett standardiserat system för hantering av ärenden, dokument och arkiv.

För mer information, vänligen kontakta:

Mats Brandt, chef offentlig sektor, Tieto Sverige
tel: 070 530 3325, e-post: mats.brandt[at]tieto.com

Magnus Edin, projektledare Svenska kyrkan
tel: 070 538 9893, e-post: magnus.edin[at]svenskakyrkan.se

Svenska kyrkan har 6,5 miljoner registrerade medlemmar och bedriver en rikstäckande verksamhet i närmare 1 400 församlingar, 259 pastorat och 13 stift. Svenska kyrkan har ca 35 000 förtroendevalda och 22 000 anställda. För mer info: www.svenskakyrkan.se.

Tieto vill omsätta möjligheterna i den datadrivna världen till livslångt värde för människor, företag och samhället i stort. Vi har som mål att vara förstahandsvalet för kunder som vill förnya sina affärsverksamheter. Vi kombinerar vår mjukvara och våra tjänster med ett starkt driv för innovationssamarbeten och ekosystem. www.tieto.se   

Taggar:

Om oss

Tieto vill omsätta möjligheterna i den datadrivna världen till livslångt värde för människor, företag och samhället i stort. Vi har som mål att vara förstahandsvalet för kunder som vill förnya sina affärsverksamheter. Vi kombinerar vår mjukvara och våra tjänster med ett starkt driv för innovationssamarbeten och ekosystem. Tietos huvudkontor ligger i Helsingfors, Finland och bolaget sysselsätter fler än 13 000 experter i över 20 länder. Omsättningen är cirka 1,5 miljarder euro. Tietos aktier är noterade på NASDAQ i Helsingfors och i Stockholm. www.tieto.se

Prenumerera

Media

Media