Tieto köper svenska Imano – stärker sin position inom pappers- och skogsindustrin

Tieto förvärvar det svenska konsultföretaget Imano AB, som är specialiserat på att hjälpa företag inom pappers- och skogsindustrin att digitalisera sina affärsprocesser. Förvärvet ska främja Tietos målsättning att bli den största IT-tjänsteleverantören för pappers- och skogsindustrin i Sverige och Norge.

Imano AB har drygt 50 anställda på sina kontor i Göteborg, Jönköping, Falun och Växjö och omsatte 66 miljoner kronor under år 2014. Tieto är idag globalt ledande i att leverera produktions- och produktionsplaneringssystem, baserat på egen programvara, till pappers- och skogsindustrin och har en stark position inom sektorn i Norden.

– Tieto har 40 års erfarenhet av pappers- och skogsindustrin, där vi jobbar i brytningspunkten mellan teknologi och affärsutveckling. Detta förvärv kompletterar vår kompetensportfölj, särskilt inom fiberanskaffning. Det ger oss även möjlighet att utöka våra E2E-tjänster inom skogsindustrins värdekedja, från träprodukter till konsumentvaror. De nya konsultkompetenserna från Imano kommer nu att öppna vår verksamhet för nya potentiella kunder i Sverige och Norge, säger Henrik Reims, affärsområdeschef för skogsindustrin på Tieto.

– Strategiskt sett matchar vi och Tieto varandra väldigt bra. Vi är det ledande konsultföretaget inom fiberanskaffning i Sverige. Genom att kombinera vår djupgående branschkännedom med Tietos globala förmåga och heltäckande IT-lösningar skapas ett fantastiskt tillfälle för oss att fortsätta växa och erbjuda kunderna nya spännande lösningar, säger Christer Lindqvist, VD på Imano AB.

Verksamheter och personal på Imano AB övergår till Tieto med omedelbar verkan.

För mer information:

Henrik Reims, chef för skogsindustrin, Tieto
tel: +358405155719, e-post: henrik.reims[at]tieto.com

Christer Lindqvist, VD Imano AB
tel: 070 255 5523. e-post: christer.lindqvist[at]imano.se 

Tieto är det största IT-tjänsteföretaget i Norden och tillhandahåller tjänster för hela IT-livscykeln. Vi erbjuder även globala produktutvecklingstjänster inom informations- och kommunikationsteknologi. Med hjälp av branschkunskap, teknologisk vision och innovativt tänkande vill vi inspirera och utmana våra kunder i att hitta nya sätt att utveckla sina affärsverksamheter.

Tieto utgår från ett starkt nordiskt arv och kombinerar global förmåga med lokal närvaro. Huvudkontoret ligger i Helsingfors, Finland, och bolaget sysselsätter fler än 13 000 experter i över 20 länder. Omsättningen är cirka 1,5 miljarder euro. Tietos aktier är noterade på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm. www.tieto.com

Om oss

Tieto vill omsätta möjligheterna i den datadrivna världen till livslångt värde för människor, företag och samhället i stort. Vi har som mål att vara förstahandsvalet för kunder som vill förnya sina affärsverksamheter. Vi kombinerar vår mjukvara och våra tjänster med ett starkt driv för innovationssamarbeten och ekosystem. Tietos huvudkontor ligger i Helsingfors, Finland och bolaget sysselsätter fler än 13 000 experter i över 20 länder. Omsättningen är cirka 1,5 miljarder euro. Tietos aktier är noterade på NASDAQ i Helsingfors och i Stockholm. www.tieto.se

Prenumerera