Tieto lanserar plattformen Tieto Connect för snabbare Industrial Internet

För att hjälpa nordiska företag att bättre utnyttja möjligheterna med Industrial Internet, lanserar Tieto nu plattformen Tieto Connect, som baseras på Nokia-spinoffen Cumulocity’s IoT-plattform.

Tieto Connect-plattformen kommer att hjälpa företag att enklare samla, lagra och hantera sina data – och snabbare dra nytta av alla fördelar med Industrial Internet, även kallat Internet of Things (IoT). Med den nya molnbaserade plattformen kan företag snabbt utforma sin egen tillämpning av Internet of Things genom att samla, lagra och visualisera data från sensorer och enheter.

- Det är mycket spännande att de första kundprojekten för Tietos Industrial Internet-startup nu är i gång. Industrial Internet ökar snabbt både i och utanför den nordiska regionen, och allt fler företag börjar nu dra nytta av möjligheterna med Industrial Internet, säger Taneli Tikka, chef för Tietos Industrial Internet-startup.

För att hjälpa företag att få ut så mycket som möjligt av sina data ingår även en uppsättning analysverktyg i Tieto Connect-plattformen.

- Med analysverktygen kan företag utforska och visualisera sina data med hjälp av ett flertal funktioner samt använda maskininlärning och avancerade algoritmer. På så sätt omvandlas data till information som kan göra affärsprocesser snabbare och leda till helt nya affärsmöjligheter för våra kunder, säger Jukka Kuusinen, COO för Tietos Industrial Internet-startup.

- Vi ser en stark marknad för plattformen bland alla våra kundbranscher, särskilt inom tillverkning där företag har stor nytta av bättre anslutningar mellan maskinerna, fortsätter han.

Tietos Industrial Internet-verksamhet fungerar som ett internt startup-företag. Tieto arbetar dessutom med flera marknadsledande lösningsleverantörer och söker samtidigt efter andra startups för att skapa ett smidigt och globalt Industrial Internet-ekosystem.

- Tietos Industrial Internet-startup arbetar för en balans mellan egenutvecklad teknologi och teknologi som utvecklas av våra partners över hela världen. Vår partner i detta projekt är Cumulocity, säger Jukka Kuusinen.

Cumulocity, en avknoppning till Nokia, är sedan 2010 en ledande leverantör av Internet-of-Things-plattformar och baserad i Düsseldorf i Tyskland.

- Vi är glada att Tieto har valt oss som strategisk partner. Med Tieto Connect, som baseras på Cumulocity, och med analysverktygen kan företagskunder genomföra sina strategier för smarta produkter och smarta tjänster på ett betydligt snabbare sätt än tidigare och med minimala risker, säger Jari Salminen, Managing Director på Cumulocity.

Tieto bygger ett ekosystem av ledande innovatörer och har tidigare inlett samarbeten med bland annat det världsledande IT-företaget Cisco, samt med HSB Living Lab i ett innovativt projekt som forskar efter IT-lösningar som kan förbättra framtidens boende.

Foto: Taneli Tikka, Tieto

För mer information om Tietos satsning på Industrial Internet, se videos på Youtube:

Taneli Tikka på Tieto förklarar Industrial Internet: https://www.youtube.com/watch?v=CC_3aJMUx5s
Cumulocity – Tieto Industrial Internets nya plattformspartner: https://www.youtube.com/watch?v=sybuiOCDSGY

För ytterligare information, kontakta 

Taneli Tikka, chef för Industrial Internet, Tieto
tel: +358 40 7719 828, e-post: taneli.tikka[at]tieto.com

Jukka Kuusinen, COO, Industrial Internet, Tieto
tel: +358 40 676 5617, e-post: jukka.kuusinen[at]tieto.com

Jari Salminen, Managing Director, Sales & Strategic Partners, Cumulocity
tel: +358 44 012 7575, e-post: jari.salminen[at]cumulocity.com

Tieto är det största IT-tjänsteföretaget i Norden och tillhandahåller tjänster för hela IT-livscykeln. Vi erbjuder även globala produktutvecklingstjänster inom informations- och kommunikationsteknologi. Med hjälp av branschkunskap, teknologisk vision och innovativt tänkande vill vi inspirera och utmana våra kunder i att hitta nya sätt att utveckla sina affärsverksamheter.

Tieto utgår från ett starkt nordiskt arv och kombinerar global förmåga med lokal närvaro. Huvudkontoret ligger i Helsingfors, Finland, och bolaget sysselsätter fler än 13 000 experter i över 20 länder. Omsättningen är cirka 1,5 miljarder euro. Tietos aktier är noterade på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm. www.tieto.com  

Taggar:

Om oss

Tieto vill omsätta möjligheterna i den datadrivna världen till livslångt värde för människor, företag och samhället i stort. Vi har som mål att vara förstahandsvalet för kunder som vill förnya sina affärsverksamheter. Vi kombinerar vår mjukvara och våra tjänster med ett starkt driv för innovationssamarbeten och ekosystem. Tietos huvudkontor ligger i Helsingfors, Finland och bolaget sysselsätter fler än 13 000 experter i över 20 länder. Omsättningen är cirka 1,5 miljarder euro. Tietos aktier är noterade på NASDAQ i Helsingfors och i Stockholm. www.tieto.se

Prenumerera

Multimedia

Multimedia