Tieto lanserar säkerhetsstartup för att bekämpa cyberattacker

Tieto lanserar idag en startup-verksamhet inom IT-säkerhet som ska hjälpa kunder att hantera den allt mer komplicerade säkerhetsmiljön. Den nya startupen stärker Tietos nuvarande säkerhetserbjudande och är framöver ett av företagets prioriterade tillväxtområden.

Ökad digitalisering och ett allt mer mångfacetterat IT-landskap skapar nya sårbarheter för företag och organisationer, samtidigt som cyberattackerna ökar både i antal och i storlek. En studie* pekar på att 90 procent av företagen globalt inte är tillräckligt förberedda för att kunna skydda sig mot cyberrisker.

För att möjliggöra för företag och organisationer att säkra sina IT-miljöer i detta nya riskfyllda landskap lanserar nu Tieto en intern startup-verksamhet kallad Security Services. Tieto Security Services kommer att arbeta enligt en outsourcingmodell, ”managed security services”, och levereras som en tjänst för att hjälpa organisationer att synliggöra och skydda sina digitala tillgångar. Startupen kommer att fungera som ett entreprenörsföretag inom företaget och bestå av ett hundratal personer fördelat på Tietos olika kontor.

– Jag är exalterad över att presentera Tietos tredje interna startup-verksamhet. Våra erfarenheter av interna startups har varit mycket positiva när det gäller ökad flexibilitet och smidighet, något som gynnar våra kunder som får en ökad förmåga att skynda på sin digitalisering. Baserat på vår expertis, inklusive vår egen mjukvara, förväntar vi oss att ta en ledande position inom IT-säkerhetstjänster i Norden, säger Kimmo Alkio, VD på Tieto.  

Markus Melin, tidigare säkerhetsexpert på F-Secure, kommer att leda Tieto Security Services. Startupen blir den tredje inom Tieto efter ”Industrial Internet”, som leds av Taneli Tikka och ”Customer Experience Management”, som leds av Mikko Leinonen. Utöver dessa tillväxtområden fokuserar Tieto framöver sina investeringar på att ytterligare utveckla sina molntjänster och lösningarna för vård- och omsorgssektorn, Lifecare. Tietos årliga investeringar uppgår till totalt cirka 100 miljoner euro.

Under 2016 kommer digitaliseringstakten fortsätta att öka och de traditionella gränserna mellan olika sektorer kommer i allt högre grad att suddas ut. Mobila tjänster och molntjänster gör det mer komplext att hantera säkerhet och regelefterlevnad, samtidigt som dataintrång av olika slag riskerar att skada affärsverksamheten.

– Säkerhet är både en utmaning och en möjliggörare för nya digitala affärer. Som erfaren partner till kunder med verksamheter i flera olika branscher har Tieto stora möjligheter att bli den mest attraktiva partnern i Norden när det kommer till säkerhetstjänster. Med vår tjänst Tieto Security Wall kommer vi att erbjuda våra kunder unika realtidstjänster som skapar transparens och information för bättre förståelse av vilken skyddsnivå som krävs. Det gör att våra kunder ständigt kommer att kunna övervaka sin digitala säkerhet, säger Markus Melin, ansvarig för Tieto Security Services.   

Genom Tieto Security Services skapar Tieto ett globalt ekosystem av partners för att tillgängliggöra de senaste och bästa teknologierna och lösningarna för sina kunder.

– Tieto Security Services kommer att samarbeta med andra marknadsledande lösningsleverantörer för att skapa ett smidigt och världsomspännande säkerhetsekosystem som kommer att ge våra kunder bästa möjliga service och nytta, säger Markus Melin.

Den nya startup-verksamheten kommer att rikta in sig på specifika säkerhetsfrågor och -möjligheter i utvalda branscher. Först ut är finans- och försäkringsbranscherna.

* Källa: Global Risk Management Survey 2015, Aon.

Bild:

Ansvariga för Tietos tre startups: Markus Melin, Taneli Tikka och Mikko Leinonen
Markus Melin
Tieto Security Wall

Mer material:

För mer information, vänligen kontakta:

Markus Melin, chef för Tieto Security Services, markus.melin[at]tieto.com, +358 400 94 1121

Tieto är det största IT-tjänsteföretaget i Norden och tillhandahåller tjänster för hela IT-livscykeln. Vi erbjuder även globala produktutvecklingstjänster inom informations- och kommunikationsteknologi. Med hjälp av branschkunskap, teknologisk vision och innovativt tänkande vill vi inspirera och utmana våra kunder i att hitta nya sätt att utveckla sina affärsverksamheter.

Tieto utgår från ett starkt nordiskt arv och kombinerar global förmåga med lokal närvaro. Huvudkontoret ligger i Helsingfors, Finland, och bolaget sysselsätter fler än 13 000 experter i över 20 länder. Omsättningen är cirka 1,5 miljarder euro. Tietos aktier är noterade på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm. www.tieto.com 

Om oss

Tieto vill omsätta möjligheterna i den datadrivna världen till livslångt värde för människor, företag och samhället i stort. Vi har som mål att vara förstahandsvalet för kunder som vill förnya sina affärsverksamheter. Vi kombinerar vår mjukvara och våra tjänster med ett starkt driv för innovationssamarbeten och ekosystem. Tietos huvudkontor ligger i Helsingfors, Finland och bolaget sysselsätter fler än 13 000 experter i över 20 länder. Omsättningen är cirka 1,5 miljarder euro. Tietos aktier är noterade på NASDAQ i Helsingfors och i Stockholm. www.tieto.se

Prenumerera

Multimedia

Multimedia