Tieto med i Gartners Magic Quadrant-rapport över SAP-tjänsteleverantörer

Tieto, som bland annat levererar SAP-applikationstjänster, kan idag tillkännage att Gartner, Inc. har utnämnt företaget som en ledande nischaktör i rapporten ”Gartner Magic Quadrant for SAP Application Services, EMEA”.

Tieto bedömer att placeringen grundar sig på företagets nordiska marknadsfokus, expertisen inom branschspecifika lösningar och den leveranskontinuitet som man visat.

- Vi är hedrade över utnämningen som nischaktör. Vårt heltäckande sätt att leverera SAP-applikationstjänster och -infrastruktur, i kombination med vårt djupa branschkunnande och leveranskapacitet – såväl nearshore som offshore -  gör oss till en ledande aktör med särskilt fokus på Norden, säger Abhijit Deokule, Vice President, Tieto Application Services.

 I rapporten har Gartner utvärderat 19 tjänsteleverantörers förmåga att leverera implementeringar av SAP-applikationer och förvaltningstjänster inom EMEA (Europa, Mellanöstern och Afrika). Utvärderingen baseras på leverantörernas förmåga att leverera och nå de mål som de satt upp.

- Vi är särskilt glada över hur våra kunder uppfattar oss. Vi är stolta över kvaliteten i vårt branschkunnande, vår tekniska kompetens inom nya och framväxande teknologier, samt den innovation som vi står för och förverkligar. När det kommer till vår leveranskontinuitet och vårt engagemang litar våra kunder på oss för tjänsteintegration vad gäller implementering, personalkontinuitet, samt kunskapsöverföring och förvaltning, säger Abhijit Deokule.

Tieto fortsätter att investera i applikationsinnovationer och en rad olika SAP-tjänster, utvecklingsprojekt, applikationslivscykelhantering och molntjänster. Tieto är först i Norden att ha lanserat Tieto Core for SAP S/4HANA as a Service, som verkar för en snabbare och enklare verksamhetsomvandling.

Ladda ned Gartnerrapporten i sin helhet här. (av Gilbert van der Heiden, Neil Barton, Fabio Di Capua, 31 januari, 2017) 

Information från Gartner:

“Niche Players focus on a particular segment of the market, such as a particular industry, size of client, functional area (such human capital management or order management) or project complexity. Their Ability to Execute is limited to those areas of focus. Their ability to innovate may be affected by their narrow focus. Many of the providers in this segment were rated highly for customer satisfaction, and many can be considered to be leading players within their niche market focus. Niche Players need to increase their implementation or AMS breadth and depth, as well as overall breadth and depth of capabilities, innovation, and bench strength across the spectrum of services.” 

Gartner Disclaimer

Gartner does not endorse any vendor, product or service depicted in its research publications, and does not advise technology users to select only those vendors with the highest ratings or other designation. Gartner research publications consist of the opinions of Gartner's research organization and should not be construed as statements of fact. Gartner disclaims all warranties, expressed or implied, with respect to this research, including any warranties of merchantability or fitness for a particular purpose.

Tieto vill omsätta möjligheterna i den datadrivna världen till livslångt värde för människor, företag och samhället i stort. Vi har som mål att vara förstahandsvalet för kunder som vill förnya sina affärsverksamheter. Vi kombinerar vår mjukvara och våra tjänster med ett starkt driv för innovationssamarbeten och ekosystem. www.tieto.se

Om oss

Tieto vill omsätta möjligheterna i den datadrivna världen till livslångt värde för människor, företag och samhället i stort. Vi har som mål att vara förstahandsvalet för kunder som vill förnya sina affärsverksamheter. Vi kombinerar vår mjukvara och våra tjänster med ett starkt driv för innovationssamarbeten och ekosystem. Tietos huvudkontor ligger i Helsingfors, Finland och bolaget sysselsätter fler än 13 000 experter i över 20 länder. Omsättningen är cirka 1,5 miljarder euro. Tietos aktier är noterade på NASDAQ i Helsingfors och i Stockholm. www.tieto.se

Prenumerera

Multimedia

Multimedia