Tietos AI-drivna plattform för vårdsektorn först i Norden med CE-certifiering

Tieto Intelligent Wellbeing är den första AI- och big data-plattformen i Norden som blir CE-certifierad för medicintekniska produkter. Certifieringen betyder att produkten uppfyller kraven i de EU-direktiv som reglerar området, vilket gör att den nu kan användas även för daglig klinisk vård av patienter.

Lösningen gör organisationer mer datadrivna när det gäller medicinsk forskning, grundläggande och specialiserad hälso- och sjukvård samt socialtjänst.

- CE-certifieringen är ännu ett kvitto på hur vår datadrivna lösning kan bidra till ökat välbefinnande och minskade kostnader inom hälso- och välfärdssektorn. Vår utgångspunkt har varit att tillgodose olika behov, från medicinsk forskning hela vägen till klinisk vård, säger Matti Ristimäki, chef för hälso- och välfärdssektorn inom Tietos enhet för datadrivna affärer.

I takt med en åldrande befolkning och växande vårdbehov så ökar även behovet av AI-baserade verktyg i verksamheterna. Genom automatiserad insamling och analys av hälsorelaterad data kan vårdpersonal få hjälp att identifiera sjukdomar och erbjuda mer individualiserad och högkvalitativ patientvård.

Med Tieto Intelligent Wellbeing går det att samla data från flera olika informationssystem på ett ställe, strukturera öppen textdata och använda maskininlärning för att genomföra avancerade vårdanalyser. CE-certifieringen möjliggör bland annat för vårdpersonal att arbeta med AI-baserade insikter för identifiering av sällsynta sjukdomar med hjälp av plattformen.

- Den nordiska hälso- och vårdsektorn är i en extremt bra bra position för att använda data och AI. Till exempel digitaliseras nu 100 procent av alla medicinska journaler i Finland, vilket utgör en enorm omedelbar möjlighet att använda AI för att förbättra vården, säger Matti Ristimäki.

Helsingfors sjukvårdsdistrikt använder AI för att identifiera patienter i riskzonen

Sjukvårdsdistriktet i Helsingfors och Nyland (HUS) är en av Europas största specialiserade vårdorganisationer och ligger långt fram när det kommer till att utnyttja hälsodata för att förbättra patientvård och medicinsk forskning. Tieto och HUS har i partnerskap byggt upp och implementerat HUS Data Lake, som drivs av Tieto Intelligent Wellbeing, för att samla in information från flera olika databaser och erbjuda olika lösningar för verksamheten, bland annat för forskningsändamål. Med CE-certifieringen kan HUS nu utöka användningen även till klinisk vård.

- Genom att använda de massiva sjukvårdsdatabaserna kan vi skapa algoritmer som identifierar patienter som befinner sig i riskzonen för olika potentiella sjukdomar, och vi kan även förutspå eventuella epidemier. Tillämpningar av lösningen kommer att göra behandlingarna mer framgångsrika, samtidigt som de levererar allt mer högkvalitativ individanpassad vård, säger Visa Honkanen, chef för strategisk utveckling vid HUS.

För mer information, var vänlig kontakta:

Mikko Viitala, kommunikationsansvarig Tieto
tel: 072-242 16 18, mail: mikko.viitala[at]tieto.com

Tieto vill omsätta möjligheterna i den datadrivna världen till livslångt värde för människor, företag och samhället i stort. Vi har som mål att vara förstahandsvalet för kunder som vill förnya sina affärsverksamheter. Vi kombinerar vår mjukvara och våra tjänster med ett starkt driv för innovationssamarbeten och ekosystem. www.tieto.se 

Om oss

Tieto vill omsätta möjligheterna i den datadrivna världen till livslångt värde för människor, företag och samhället i stort. Vi har som mål att vara förstahandsvalet för kunder som vill förnya sina affärsverksamheter. Vi kombinerar vår mjukvara och våra tjänster med ett starkt driv för innovationssamarbeten och ekosystem. Tietos huvudkontor ligger i Helsingfors, Finland och bolaget sysselsätter fler än 13 000 experter i över 20 länder. Omsättningen är cirka 1,5 miljarder euro. Tietos aktier är noterade på NASDAQ i Helsingfors och i Stockholm. www.tieto.se

Prenumerera

Media

Media