Tietos verksamhet inom vård och omsorg växer i Sverige

Tietos IT-tjänsteverksamhet i Sverige går fortsatt framåt, med 2 procents tillväxt i lokal valuta under första kvartalet 2015. Särskilt stark har utvecklingen varit inom vård- och omsorgssektorn med närmare 12 procents tillväxt för de industrispecifika produkterna, Lifecare. Det visar den kvartalsrapport som Tieto publicerade under tisdagen den 28 april 2015.

- Det är glädjande att vår satsning inom vård och omsorg ger resultat. Behovet av integrerade lösningar som frigör resurser och förenklar vardagen för personal och patienter är fortsatt växande. Vi arbetar hårt med att utveckla och erbjuda lösningar som hjälper kommuner och landsting att ta tillvara de möjligheter som den pågående digitaliseringen innebär, säger Håkan Dahlström, chef för offentlig sektor, Tieto.

För koncernens IT-tjänster uppgick den organiska tillväxten i lokala valutor till 0,5 procent för kvartalet. Tietos totala rörelseresultat för första kvartalet 2015, exklusive engångsposter, minskade till 30,7 (34,5) miljoner euro. Resultatet har påverkats av investeringar  i tillväxtområden och kostnader för satsning på ökad automatisering inom affärsområdet Managed Services, vilket väntas ge utökad tillväxt under andra halvan av året.

- Vi förnyar ständigt våra tjänster för att förbli konkurrenskraftiga i en allt mer digitaliserad värld. Det innebär satsningar på ökad automatisering av våra tjänster för ökad lönsamhet och bättre kundupplevelse till våra kunder, samt fortsatta investeringar inom tillväxtområden för att ta tillvara nya möjligheter på marknaden. Verksamheten utvecklas som väntat och vi är övertygade om att vi kommer att fortsätta vara en ledande aktör i att driva digitaliseringen i Norden, säger Kimmo Alkio, VD Tieto.

Molntjänster spelar fortsatt en viktig roll i kundernas modernisering och är det område inom Tieto som växer snabbast. Omsättningen för koncernens molntjänster ökade med 132 procent under det första kvartalet jämfört med motsvarande period föregående år.

För mer information, vänligen kontakta:

Håkan Dahlström, Executive Vice President, Public, Healthcare and Welfare, Tieto
telefon: +46 70 633 4000, e-post: hakan.dahlstrom[at]tieto.com

Mikko Viitala, kommunikationsansvarig, Tieto Sverige
telefon: +46 72 242 1618, e-post: mikko.viitala[at]tieto.com

För att läsa hela rapporten för första kvartalet 2015, besök Tietos hemsida:
http://www.tieto.com/investors 

Tieto är det största IT-tjänsteföretaget i Norden och tillhandahåller tjänster för hela IT-livscykeln. Vi erbjuder även globala produktutvecklingstjänster inom informations- och kommunikationsteknologi. Med hjälp av branschkunskap, teknologisk vision och innovativt tänkande vill vi inspirera och utmana våra kunder i att hitta nya sätt att utveckla sina affärsverksamheter.

Tieto utgår från ett starkt nordiskt arv och kombinerar global förmåga med lokal närvaro. Huvudkontoret ligger i Helsingfors, Finland, och bolaget sysselsätter fler än 13 000 experter i över 20 länder. Omsättningen är cirka 1,5 miljarder euro. Tietos aktier är noterade på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm. www.tieto.com

Taggar:

Om oss

Tieto vill omsätta möjligheterna i den datadrivna världen till livslångt värde för människor, företag och samhället i stort. Vi har som mål att vara förstahandsvalet för kunder som vill förnya sina affärsverksamheter. Vi kombinerar vår mjukvara och våra tjänster med ett starkt driv för innovationssamarbeten och ekosystem. Tietos huvudkontor ligger i Helsingfors, Finland och bolaget sysselsätter fler än 13 000 experter i över 20 länder. Omsättningen är cirka 1,5 miljarder euro. Tietos aktier är noterade på NASDAQ i Helsingfors och i Stockholm. www.tieto.se

Prenumerera