2002 års tidtabell för Helsingforsbörsen gällande notering av aktier som tecknats med stöd av optionsrätter i optionslån

2002 års tidtabell för Helsingforsbörsen gällande notering av aktier som tecknats med stöd av optionsrätter i optionslån 1996 och 1998 samt av optionsrätter 1999/2003 Styrelsen för TietoEnator Abp har beslutat om 2002 års tidtabell för Helsingforsbörsen gällande notering av aktier som tecknats med stöd av optionsrätter i optionslån 1996 och 1998 samt av optionsrätter 1999/2003. De aktier som tecknats med stöd av optionsrätter noteras som tilläggsposter efter registering av höjningen av aktiekapitalet. Tilläggsposterna med aktier som tecknats med stöd av optionsrätter noteras tillsammans med gamla aktier på Helsingforsbörsens huvudlista. Notering av aktier som har tecknats med stöd av optionsrätter i optionslån 1996 under år 2002: -aktier som tecknats fram till 31.12.2001, inberäknat denna dag, listas ungefär 4.1.2002 -aktier som tecknats fram till 31.1.2002, inberäknat denna dag, kommer att noteras på den tredje bankdagen efter bolagsstämman. Tidtabellen offentliggörs efter styrelsen har sammankallat bolagstämman. Notering av aktier som har tecknats med stöd av optionsrätter i optionslån 1998 under år 2002: -aktier som tecknats fram till 31.12.2001, inberäknat denna dag, listas ungefär 4.1.2002 -aktier som har tecknats fram till datumet för bolagsstämman, inberäknat denna dag, kommer att noteras på den tredje bankdagen efter dagen. Tidtabellen offentliggörs efter styrelsen har sammankallat bolagstämman. -aktier som har tecknats fram till 2.5.2002, inberäknat denna dag, kommer att noteras ungefär 7.5.2002 -aktier som har tecknats fram till 3.6.2002, inberäknat denna dag, kommer att noteras ungefär 6.6.2002 -aktier som har tecknats fram till 5.8.2002, inberäknat denna dag, kommer att noteras ungefär 8.8.2002 -aktier som har tecknats fram till 7.10.2002, inberäknat denna dag, kommer att noteras ungefär 10.10.2002 -aktier som har tecknats fram till 2.12.2002, inberäknat denna dag, kommer att noteras ungefär 5.12.2002 -aktier som har tecknats fram till 31.12.2002, inberäknat denna dag, kommer att noteras ungefär 7.1.2003 Notering av aktier som har tecknats med stöd av optionsrätter 1999/2003 under år 2002: -aktier som tecknats fram till 31.12.2001, inberäknat denna dag, listas ungefär 17.1.2002 -aktier som har tecknats fram till 14.3.2002, inberäknat denna dag, kommer att noteras på den tredje bankdagen efter bolagsstämman. Tidtabellen offentliggörs efter styrelsen har sammankallat bolagstämman. -aktier som har tecknats fram till 19.4.2002, inberäknat denna dag, kommer att noteras ungefär 7.5.2002 -aktier som har tecknats fram till 24.5.2002, inberäknat denna dag, kommer att noteras ungefär 6.6.2002 -aktier som har tecknats fram till 24.7.2002, inberäknat denna dag, kommer att noteras ungefär 8.8.2002 -aktier som har tecknats fram till 26.9.2002, inberäknat denna dag, kommer att noteras ungefär 10.10.2002 -aktier som har tecknats fram till 25.11.2002, inberäknat denna dag, kommer att noteras ungefär 5.12.2002 -aktier som har tecknats fram till 31.12.2002, inberäknat denna dag, kommer att noteras ungefär Med mer än 10000 anställda och en årlig omsättning motsvarande cirka 1,1 miljarder euro, är TietoEnator en ledande leverantör av värdeadderande IT-tjänster i Europa. TietoEnator erbjuder konsulttjänster, utveckling, drift och förvaltning av sina kunders affärsverksamheter i den digitala ekonomin. Koncernens tjänster bygger på en kombination av djup branschkunskap och IT-expertis. www.tietoenator.com TIETOENATOR ABP DISTRIBUTION Helsingfors Börs Stockholmsbörsen Centrala media ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/12/20011212BIT00690/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/12/20011212BIT00690/bit0002.pdf

Dokument & länkar