Aktiebolaget Trav & Galopp har valt att införa projekthanteringssystemet Tieto Economa Proceed.

ATG väljer TietoEnator Aktiebolaget Trav & Galopp har valt att införa projekthanteringssystemet Tieto Economa Proceed. - Vi vill ha ett modernt projekthanteringssystem som kan ge hela verksamheten ett starkt stöd i projektarbetet. Förutom funktionaliteten hos produkten sökte vi en stabil leverantör som kan tillhandahålla kompetens och en långsiktigt god support, säger Pär Skogh som är ansvarig för projektet hos ATG. Tieto Economa Proceed, f d PPS Project, är ett systemstöd för en projektverksamhet som helhet, inte enbart för projektledaren. Det innehåller funktioner för projektplanering, bemanningsplanering, tidrapportering, dokumentering, uppföljning och informationsspridning. Systemets web-baserade gränssnitt ger överblick över hela projektportföljen samt är ett kraftfullt planerings- och analysverktyg för projektledare och linjechefer. ATGs mål är att få ett helhetsgrepp över projektverksamhen och systemet kommer att ingå i företagets projektportfölj. - Spelmarknaden växer och utvecklas i snabb takt. Nya idéer och tekniker lanseras och resulterar i många projekt som utvecklar företagets tjänster och infrastruktur. Därför behövs ett effektivt stöd för att kontrollera att alla projekt utvecklas som planerat och för att kunna samordna resurser mellan projekten, fortsätter Pär Skogh. Allt fler företag behöver idag lösningar för multiprojekthantering. - Detta gäller särskilt i verksamheter där det finns behov av att dela på expertresurserna i organisationen. Allt fler projekt fallerar beroende på överbelastning av vissa resurser. Tieto Economa Proceed. hjälper till att tydliggöra detta internt i organisationen, säger Johan Lundin, affärsansvarig för systemet inom TietoEnator Applications. Aktiebolaget Trav och Galopp är en av de ledande inom den svenska spelbranschen med välkända varumärken som V75, V64 och Dagens dubbel. ATG omsätter idag drygt 10 miljarder kronor och har cirka 3,5 miljoner kunder. För ytterligare information, kontakta: Tomas Bergman, TietoEnator Applications. Telefon: 018-18 44 38 eller 0703-99 71 11. E-post: tomas.bergman@tietoenator.com Pär Skogh, ATG. Telefon: 08-627 21 28 eller E-post par.skogh@atg.se TietoEnator Applications utvecklar och levererar affärskritiska lösningar för förädling och effektiv administration av personalresurser och ekonomi- och projektstyrning. Företaget har drygt 220 anställda i Sverige och drygt 1100 i Norden. TietoEnator Applications ingår i TietoEnator-koncernen som är en ledande leverantör av värdeadderande IT-tjänster i Europa, med mer än 11 000 medarbetare och en omsättning på 1,2 miljarder Euro. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/20/20000318BIT00010/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/20/20000318BIT00010/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar