Amerplast väljer Tieto Economa från TietoEnator

Amerplast väljer Tieto Economa från TietoEnator Amerplast, Nordens ledande tillverkare av brödpåsar och förpackningsfilm, har valt det nya systemet Tieto Economa Wintime för sin ekonomistyrning. De valde systemet eftersom det är lättanvänt och har bra rapportfunktioner. Tieto Economa är ett helt nytt ekonomisystemskoncept från TietoEnator. Tieto Economa Wintime är ett modernt ekonomisystem, helt baserat på programvara från Microsoft. Systemet har inbyggd grafisk rapportgenerator för webb och s k drill-down-funktionalitet. Det innebär att rapporterna kan publiceras webben och ger det möjligt att söka ända tillbaka till ett ursprungsdokument, t ex en originalfaktura. - En av fördelarna med Tieto Economa Wintime är att det går snabbt att implementera. Mycket i systemet är redan färdigt - det finns till exempel färdiga rapporter. Det är också mycket enkelt att bygga egna rapporter och att anpassa systemet till den egna verksamheten, säger Rolf Ericsson, affärsansvarig för Tieto Economa Wintime. Amerplast är Nordens ledande tillverkare av brödpåsar och förpackningsfilm. Företaget har drygt 110 miljoner kronor i omsättning och cirka 80 anställda. Amerplast är också kund till TietoEnator i Finland. TietoEnator Applications använder dessutom själva systemet Tieto Economa Wintime, och är mycket nöjda med hur det fungerar. För ytterligare information, kontakta: Rolf Ericsson, TietoEnator Applications, tel: 08-634 96 00, eller 0702-09 76 40 TietoEnator Applications utvecklar och levererar affärskritiska lösningar för förädling och effektiv administration av personalresurser och ekonomi- och projektstyrning. Företaget har drygt 220 anställda i Sverige och drygt 1100 i Norden. TietoEnator Applications ingår i TietoEnator-koncernen som är en ledande leverantör av värdeadderande IT-tjänster i Europa, med mer än 11 000 medarbetare och en omsättning på 1,2 miljarder Euro. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/15/20000315BIT00100/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/15/20000315BIT00100/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar