Konkurrensmyndigheten godkänner Saabs köp av AerotechTelub

Konkurrensmyndigheten godkänner Saabs köp av AerotechTelub De svenska konkurrensmyndigheterna godkänner Saabs övertagande av AerotechTelub från TietoEnator. Affären offentliggjordes den 7 september och innebär att Saab, huvudägare i AerotechTelub, förvärvar TietoEnators ägarandel, 43 procent, och därmed blir ensam ägare av bolaget. AerotechTelub har 2600 medarbetare och erbjuder tekniska tjänster, underhåll och kundanpassade systemlösningar inom informationsteknik, elektronik och farkostteknik. Dess kunder finns inom totalförsvaret, statliga verk och offentliga myndigheter, samt valda nischer inom näringslivet. Företaget bildades 1999 genom en sammanslagning av Celsius Aerotech (Nu Saab) och TietoEnators dotterbolag Telub. TietoEnator är en ledande leverantör av värdeadderande IT-tjänster i Europa med mer än 10 000 anställda och en omsättning på 1.1 miljarder Euro. TietoEnator erbjuder managementkonsulting, systemutveckling, integration, drift och support, produktutvecklingstjänster för kunder samt programvaror. TietoEnator har djup kunskap om kunders verksamheter inom branscher som t ex telekommunikation, bank och finans, offentlig sektor samt skog och energi. www.tietoenator.com TIETOENATOR ABP DISTRIBUTION Helsingfors Börs Stockholmsbörsen Centrala media ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/19/20011019BIT00700/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/19/20011019BIT00700/bit0001.pdf

Dokument & länkar