Merita och TietoEnator med i nätfakturasamarbete som har startats av Leonia och Elma Oy

Merita och TietoEnator med i nätfakturasamarbete som har startats av Leonia och Elma Oy Merita och TietoEnator ansluter sig till utvecklingsarbetet av nätfakturan avsedd i synnerhet för b-to-b-faktureringen, som har startats av Elma Oy Electronic Trading och Leonia. Avsikten med samarbetet är att skapa en nätfakturastandard och utvidga den finländska operatörsbaserade nätfaktureringsmodellen till de övriga nordiska länderna. Samarbetet kring nätfakturan kombinerar sakkännedomen inom Europas ledande nätbanker MeritaNordbanken och Leonia samt expertisen om den elektroniska handeln mellan finländska företag. Elma Oy fungerar som operatör för elektronisk handel och förmedlar fakturauppgifterna mellan faktureraren, betalaren och banken genom Internet. TietoEnator för med i projektet sin expertis om programvaror och operatörsrollen för sin del. Avvikande från web- och e-postfakturorna i konsumenthandeln lämpar sig den nätfaktura som nu testas i synnerhet för b-to-b-faktureringen mellan företagen. B-to-b-nätfakturan kopplas direkt till de inköpsreskontra- och betalningsrörelseprogram som företagen använder i fakturahanteringen. Företagen kan spara pengar genom att bli av med pappersarbetet och manuella arbetsfaser. Den operatörsbaserade b-to-b-nätfakturalösningen är öppen, dvs. vilket programvaruhus som helst kan genomföra de gränssnitt till inköpsreskontra- och betalningsrörelsesystem som företagen behöver. Produkten kommer också att omfatta konsumentfaktureringen, vilket betyder att kundens nätbank integreras till helheten. Då nätfakturastandarden har utvecklats har man i synnerhet satsat på egenskaper som är viktiga för företagen, dvs. som stöder bokföringen och arkiveringen. Bokföringslagen ställer inte några hinder för införandet av nätfaktureringen, eftersom den tillåter elektroniska arkiv av både verifikationer och bokföringsböcker. I pilotfasen av nätfakturasamarbetet deltar för närvarande 9 programvaruhus, 12 fakturerare och 7 företag och organisationer som mottar fakturor. Efter pilotfasen tas nya företag med, och de företag som deltar i projektet har möjlighet att utveckla allmäneuropeiska produkter. Ytterligare information: VD Mika Hällström, Elma Oy, tfn +358 9 4785 5610, mika.hallstrom@elma.net, direktör Markku Helminen, Leonia, tfn +358 204 252 201, markku.helminen@leonia.fi, expertdirektör Pia Sarnala-Kallio, Merita, tfn +358 9 1652 5878, pia.sarnala-kallio@merita.fi, avdelningschef Kari Saarto, TietoEnator Abp, tfn +358 9 8626 1519, kari.saarto@tietoenator.com www.verkkolasku.com www.leonia.fi www.merita.fi www.tietoenator.com www.elma.net ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/06/20000306BIT00750/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/06/20000306BIT00750/bit0002.pdf

Dokument & länkar