Sampo och TietoEnator utökar samarbetet

Sampo och TietoEnator utökar samarbetet Finska Sampo-koncernen och TietoEnator har tecknat ett långsiktigt samarbetsavtal inom IT-området. Avtalet innebär att Sampo lägger ut sina IT-tjänster inom försäkringsverksamheten till Tietoleonia Oy, ett bolag samägt med TietoEnator. Det nya avtalet träder i kraft den 1 januari 2002. Samriskbolaget beräknas få en nettoomsättning under det första verksamhetsåret på cirka 110 miljoner euro. Som en följd av avtalet tar Tietoleonia över omkring 330 anställda från Sampos IT-enhet. Tietoleonia har hittills ansvarat för IT-funktionerna inom Sampos bankkoncern. Avtalet förutsätter ett godkännande från relevanta myndigheter. - Genom att koncentrera våra kritiska IT-tjänster söker vi mest av allt efter synergier och större effektivitet. Vårt beslut påverkades också av vår positiva erfarenhet av att arbeta i ett långsiktigt partnerskap med TietoEnator, förklarar Matti Ylilammi, chef för Sampos IT-verksamhet. - De tjänster som TietoEnator Finance Sector erbjuder i Norden bygger på strategiska partnerskap med nyckelkunder. Det nya avtalet med Sampo, det största partnerskapsavtalet som hittills tecknats av TietoEnator, stärker våra mål och vår position som den ledande IT-partnern inom bank- , försäkrings- och finanssektorn i Norden, säger Veli Pohjolainen, vice verkställande direktör, TietoEnator. TietoEnator äger 60 procent av aktierna och 40 procent av rösträtten i Tietoleonia, och Sampo äger på motsvarande sätt 40 procent av aktierna och 60 procent av rösträtten. TietoEnator ansvarar för bolagets affärsverksamhet. Tietoleonias personal ökar till 620 personer. Verkställande direktör är Anja Hurme. Tietoleonia som sannolikt byter namn, omorganiseras till två enheter, System Services och Production and Support Services. Dessa är planerade att vid ett senare tillfälle införlivas i gemensamt ägda aktiebolag. System Services kommer att ansvara för utveckling och underhåll av IT- system. Personalen, cirka 390 personer, kommer från både Tietoleonia och systemutvecklingsfunktionen som förs över från Sampo. Omvänt, kommer några av Sampos anställda inom utveckling av nätverkssystem att flytta över från Tietoleonia till Sampo. Sammanlagt går omkring trettio personer över från Tietoleonia till Sampo. Production and Support Services kommer att stå för Sampo-koncernens IT tjänster avseende produktion och support. Enheten kommer att omfatta anställda från Tietoleonias produktions- och supporttjänster samt från Sampos SamNet-enhet, totalt cirka 230 personer. För ytterligare information, kontakta: Veli Pohjolainen, Vice Verkställande direktör, TietoEnator, +358 9 8626 2233, +358 400 418 84 Matti Ylilammi, IT-direktör, Sampo, +358 40 510 5008 Anja Hurme, Verkställande direktör, Tietoleonia, +358 9 8595 0201, +358 400-432874 TietoEnator är en ledande leverantör av värdeadderande IT-tjänster i Europa med mer än 10 000 anställda och en omsättning på 1.1 miljarder Euro. TietoEnator erbjuder managementkonsulting, systemutveckling, integration, drift och support, produktutvecklingstjänster för kunder samt programvaror. TietoEnator har djup kunskap om kunders verksamheter inom branscher som t ex telekommunikation, bank och finans, offentlig sektor samt skog och energi. www.tietoenator.com Sampo är en finanskoncern med full service som erbjuder samtliga finans- och försäkringstjänster. Sampo har mer än två miljoner aktiva privatkunder och 170 000 företagskunder. Omkring 10 000 experter inom branschen arbetar i koncernen. Nettoomsättningen för år 2000 uppgick till 5.5 miljarder euro. www.sampo.fi TIETOENATOR ABP DISTRIBUTION Helsingfors Börs Stockholmsbörsen Centrala media ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/03/20011003BIT00070/bit0003.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/03/20011003BIT00070/bit0003.pdf

Dokument & länkar