Stockmann använder TietoEnators fakturahotell

Stockmann använder TietoEnators fakturahotell Det finska detaljhandelsföretaget Stockmann har tecknat ett avtal med TietoEnator gällande hanteringen av Stockmann-koncernens utbyte av elektroniska fakturor. Detta kommer framöver att ske med hjälp av TietoEnators fakturahotell Economa Invoice Center som är en ny tjänst för hantering av elektroniska konsument- och företagsfakturor. Kunder kan via fakturahotellet hantera, skriva ut och godkänna sina fakturor. Stockmann kommer att påbörja användningen av TietoEnators fakturahotell inom sin Automotive Sales Division. Senare i höst kommer Stockmann också att börja ta emot elektroniska fakturor liksom starta den elektroniska överföringen av inköpsfakturor till sina egna fakturahanteringssystem. Fakturahotellet gör det möjligt för Stockmann att effektivisera sina administrativa processer. Elektroniska fakturor kommer också att förbättra kundservicen eftersom köparna nu kan bestämma hur de väljer att ta emot sina fakturor. Stockmanns användning av Economa Invoice Center innebär att det långvariga samarbetet mellan Stockmann och TietoEnator fortsätter. Fakturahotellet utgör en del av TietoEnators totala tjänstepaket inom digital financial management. Detta omfattar generering av fakturor, elektronisk cirkulation och godkännande av fakturor, betalning, bokföring, samt elektronisk arkivering av fakturor. Efterfrågan på tjänster inom digital financial management växer i Finland eftersom den finska bokföringslagen från 1997 tillåter elektronisk bokföring för allt utom balansräkningen. Denna typ av digitala tjänster förväntas generera årliga besparingar i Finland på cirka 10 miljarder finska mark. Ett företag har fyra nyckelresurser - ekonomi, personal, kunder och information. En effektiv hantering av dessa nyckelresurser kommer att bli en allt viktigare strategisk fråga i framtiden. För ytterligare information, kontakta: TietoEnator Applications, Direktör Urpo Roti, +358 9 3290 7282, e-mail urpo.roti@tietoenator.com Stockmann Bilhandelsgruppen, Ekonomi Chef Tuija Ylinen, +358 9 121 5604, e-mail tuija.ylinen@stockmann.fi TietoEnator är en ledande leverantör av värdeadderande IT-tjänster i Europa med mer än 10 000 anställda och en omsättning på 1.1 miljarder Euro. TietoEnator erbjuder managementkonsulting, systemutveckling, integration, drift och support, produktutvecklingstjänster för kunder samt, programvaror. TietoEnator har djup kunskap om kunders verksamheter inom branscher som t ex telekommunikation, bank och finans, offentlig sektor samt skog och energi. www.tietoenator.com Stockmann är ett finskt börsnoterat företag inom detaljhandel. Företaget som grundades år 1862 har nästan 13 000 aktieägare. Stockmanns fyra kommersiella grupper är Varuhusgruppen, Bilhandelsgruppen, Hobby Hall - gruppen, som bedriver postorderförsäljning och elektronisk handel samt modeaffärskedjan Seppälä. Den totala försäljningen för dessa grupper uppgick år 2000 till FIM 8,7 miljarder. Stockmann är verksamma i Finland, Ryssland, Estland, Sverige och Lettland. www.stockmann.fi TIETOENATOR ABP DISTRIBUTION Centrala media ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/04/20011004BIT00280/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/04/20011004BIT00280/bit0002.pdf

Dokument & länkar