Teckning av TietoEnators aktier med optionsrätter

Teckning av TietoEnators aktier med optionsrätter Efter det senaste utdraget från handelsregistret 8.8.2001 har fram till och med den 8.10.2001 tecknats 33.678 aktier i TietoEnator med optionsrätterna i det optionslån som emitterades till personalen 1996 och 1998 samt med optionsrätterna 1999/2003. Totalt 5.613 optionsrätter har använts för teckningen. Den höjning av aktiekapitalet som aktieteckningen har givit upphov till, totalt 33.678 euro, har införts i handelsregistret 10.10.2001. Efter höjningen av aktiekapitalet är TietoEnators aktiekapital 82.810.614 euro och det totala antalet aktier uppgår till 82.810.614 aktier. Som en följd av aktieteckningarna har TietoEnator fått ett eget kapitaltillskott om totalt 153.908,46 euro. De nya aktierna berättigar till alla aktieägarrättigheter från och med registreringsdagen 10.10.2001 och de upptas för handel på Helsingfors Fondbörs tillsammans med de gamla aktierna 11.10.2001. Aktieteckning/1996 optionsrätter: August - Oktober (7.8. - 8.10.2001) 33.678 Utestående optionsrätter och nya aktier Handelskod TIE1VEW198 Börsslot 10 ISIN-kod FI0009006035 Antal 157.725 Nya aktier 946.350 Aktieteckning/1998 optionsrätter: August - Oktober (7.8. - 8.10.2001) 0 Utestående optionsrätter och nya aktier Handelskod TIE1VEW298 Börsslot 10 ISIN-kod FI0009600449 Antal 200.000 Nya aktier 1.200.000 Aktieteckning 1999/2003 optionsrätter: August - Oktober (7.8. - 8.10.2001) 0 Utestående optionsrätter och nya aktier Handelskod TIEN TO (noteras i Stockholmsbörsen) Börsslot 50 ISIN-kod FI0009600753 Antal 212.868 Nya aktier 212.868 TIETOENATOR ABP DISTRIBUTION Helsingfors Börs Stockholms Fondbörs Centrala media ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/10/20011010BIT00080/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/10/20011010BIT00080/bit0002.pdf

Dokument & länkar