Tieto Economa effektiviserar processer med hjälp av webben

Tieto Economa effektiviserar processer med hjälp av webben Många företag undersöker vilka nya affärsmöjligheter som e-business kan ge och hur webb-tekniken kan göra den egna organisationen effektivare. - Våra kunder vill effektivisera sina processer med hjälp av Internet och därför har vi utvecklat flera nya webbfunktioner inom ramen för konceptet Tieto Economa, säger Joakim Batz, verksamhetsområdeschef för Tieto Economa i Sverige. Bland nyheterna finns tidrapportering och projekthantering via webben. Funktionerna ger kortare ledtider, mer korrekt information och därmed bättre lönsamhet. De nya funktionerna kan användas av rena tjänsteföretag, men också av projektinriktade verksamheter i andra branscher. Ett webbaserat stöd för fakturahantering minskar kostnaderna för det interna arbetet och minskar risken för dröjsmålsräntor. De nya funktionerna innehåller inscanning av fakturor med ärendehantering och attest via webben. För att underlätta beslutsfattandet lanseras helt nya funktioner för att sprida beslutsinformation, internt och externt, direkt via webben. Här finns inbyggd funktionalitet för grafisk rapportering, OLAP, rapportdistribution och avvikelserapportering. Heltäckande koncept - De nya funktionerna gör Tieto Economa till ett av de mest heltäckande koncepten för ekonomi- och projektstyrning, menar Joakim Batz. Tillsammans möjliggör de nya funktionerna stora besparingar samt snabbare och mer korrekt spridning av information. - Våra kunder kan dessutom komplettera ekonomi- och projektfunktionerna med webbfunktioner för Human Resource Management inom ramen för Tieto Persona, avslutar Joakim. För mer information, kontakta: Tomas Bergman, TietoEnator Applications, tel: 018-18 44 38 eller 0703-99 71 11 E-post: tomas.bergman@tietoenator.com TietoEnator är en ledande leverantör av värdeadderande IT-tjänster i Europa med mer än 11 000 medarbetare och en omsättning på 1.2 miljarder Euro. Vi erbjuder management-konsulting, systemutveckling, integration, drift och support, kommunikationslösningar, programvaror och produktutveckling. Vi har fördjupade kunskaper om våra kunders verksamheter inom branscher som t ex bank och finans, skogsindustri, offentlig sektor och telekommunikation. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/28/20000328BIT00680/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/28/20000328BIT00680/bit0002.pdf

Dokument & länkar