TietoEnator bygger nytt IT-stöd för sjukhusen i Köpenhamn

TietoEnator bygger nytt IT-stöd för sjukhusen i Köpenhamn TietoEnator Medical vann i höstas en tävlingsupphandling om nytt IT-stöd för sjukhusen i Köpenhamnsregionen. Nu har lösningen prövats i 'skarpt läge', och visar sig hålla måttet. - Vi har fått de traditionella sjukhussystemen att samverka med laboratoriesystem och röntgensystem. Nu går det att ställa diagnos, beställa undersökningar och behandling och få svar i en och samma arbetsgång, säger Christer Björkendal, utvecklingschef, TietoEnator Medical. Resultatet presenteras via en webb applikation. Elva danska sjukhus arrangerade i höstas en upphandling i form av en tävling. Målet var att få datasystemen på vårdområdet att fungera tillsammans. - Utmaningen var att integrera flera äldre system baserade på olika tekniska miljöer och från olika tillverkare, säger Christer Björkendal, utvecklingschef, TietoEnator Medical. Ekonomiska effekter TietoEnator räknar med att sjukhusen kommer att uppleva ekonomiska och kvalitativa effekter av ett nytt IT-system. - Genom att sjukhusen får en gemensam infrastruktur kan de samverka kring upphandlingar av applikationsstöd, vilket ger ekonomiska fördelar. Lösningen innebär att all information lagras och blir tillgänglig för alla som har behörighet. Idag sker mycket dubbel registrering i olika system och informationen är svår att nå, säger Christer Björkendal. Elva danska sjukhus Upphandlingen anordnades av elva danska sjukhus under ledning av KAS (Københavns Amts Sygehusvæsen) och H:S (Hovedstadens Sygehusfælleskab). TietoEnator vann tävlingen i samarbete med det italienska företaget GESI. Den 1 mars att demonstrerades lösningen inför IT-folk och politiker i Köpenhamn. - Vi fick se en lösning som visar att integrationen är möjlig. Lösningen bygger på öppna standarder, vilket gör att de enskilda sjukhusen kan ansluta sig i den takt de önskar, säger Niels Rossing, H:S Informatikdirektör. Under mars månad räknar H:S med att ett beslut ska tas om sjukhusen ska implementera TietoEnator/GESIs system. Lars Gahnström, chef för TietoEnators affärsområde Public Sector ser framgången i Köpenamn som ett kvitto på att företaget är på rätt väg: - Vårt långsiktiga mål är att etablera oss som ledande på IT-lösningar i Norden och Europa. Vi har många globala produkter i vår portfölj, vilka skulle lämpa sig väl för en nordisk och europeisk marknad. För mer information, kontakta: Christer Björkendal, TietoEnator Medical, tel: 046 - 180565 TietoEnator är en ledande leverantör av värdeadderande IT-tjänster i Europa med mer än 11 000 medarbetare och en omsättning på 1.2 miljarder Euro. Vi erbjuder management-konsulting, systemutveckling, integration, drift och support, kommunikationslösningar, programvaror och produktutveckling. Vi har fördjupad kunskap om våra kunders verksamheter inom branscher som t ex bank och finans, skogsindustri, offentlig sektor och telekommunikation. Du kan läsa mer om oss och våra tjänster på www.tietoenator.com och kontakta oss via e-mail; info@tietoenator.com eller på telefon 08-632 14 00. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/17/20000317BIT00640/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/17/20000317BIT00640/bit0002.pdf

Dokument & länkar