TietoEnator expanderar i USA-nu världsledande inom IT för skogsindustrin

TietoEnator expanderar i USA - nu världsledande inom IT för skogsindustrin TietoEnator förvärvar tillgångarna i det amerikanska företaget Majiq Inc och blir därmed den ledande leverantören i världen av IT-lösningar och IT-tjänster för skogsindustrin. Majiq har verksamhet i Nordamerika, Sydamerika, Europa och Australien. Med 117 anställda och en omsättning på cirka 20 miljoner euro, har Majic på 15 år uppnått en marknadsledande position inom massa- och pappersindustrin i Nordamerika. Skogsindustrin är ett av TietoEnators fokusområden på global nivå. TietoEnators strategi inom området baseras på en kombination av branschspecifika återanvändbara lösningar och partnerskap med ledande skogsföretag. Förvärvet av Majiq stödjer koncernens fokus på värdeadderande IT tjänster inom marknadssegment där man kan uppnå hög expertis, en stark marknadsposition och god lönsamhet. Både Majiq och TietoEnator är väletablerade företag med specialistkompetens inom IT- lösningar för skogsindustrin. Inom området IT-lösningar för massa- och pappersbruk, är TietoEnator marknadsledande i Europa och Majiq i Nordamerika. - Transaktionen gör oss till den ledande leverantören i världen av värdeadderande IT-lösningar och IT-tjänster för massa- och pappersindustrin. Affären stödjer också TietoEnators strategi att fokusera på utvalda branscher och erbjuda branschexpertis globalt genom återanvändbara lösningar och partnerskap, säger Pentti Huusko, ansvarig för TietoEnators affärsområde Production & Logistics. - Att bli en del av TietoEnator gör oss världsledande och därmed en stark partner för stora globala kunder. Vi kommer att ha affärsrelationer med sju av de tio största massa- och pappersföretagen i världen. Vårt erbjudande av lösningar och tjänster kommer att vara omfattande. Tillsammans har vi cirka 700 specialister på IT-lösningar för skogsindustrin. Dessa har dessutom stöd av TietoEnators övriga nästan 12 000 IT-specialister. Genom att erbjuda de efterfrågade kompetenserna, lösningarna och tjänsterna kan vi möta efterfrågan från våra globala kunder. Kundunderlaget, branschkompetensen, lösningarna och företagskulturen verkar vara den perfekta mixen för framtiden, säger Mark A Mahan, VD Majic Inc. För ytterligare information kontakta: Sakari Ruotsalainen, Vice President, TietoEnator Forest, +358-40-5116165 Eric Österberg, Informationsdirektör, TietoEnator, +46 705 90 05 99 Michael Rainwater, Vice President, Majiq, +1 425 881 7100 Med nästan 12.000 anställda och en årlig omsättning motsvarande cirka 1,1 miljarder euro, är TietoEnator en ledande leverantör av värdeadderande IT-tjänster i Europa. TietoEnator erbjuder konsulttjänster, utveckling, drift och förvaltning av sina kunders affärsverksamheter i den digitala ekonomin. Koncernens tjänster bygger på en kombination av djup branschkunskap och IT-expertis. www.tietoenator.com MAJIQ Inc. is the leading supplier of order fulfilment and manufacturing execution systems for the pulp and paper industry in North America. The Company is focusing 100 % on serving the pulp and paper industry. The company supplies industry specific software products and solutions and related support services to its customers. MAJIQ has achieved a position of Pulp and Paper market superiority in North America over the past 15 years. This was accomplished by providing a robust and comprehensive manufacturing execution and order fulfilment product coupled with excellent customer service. Approximately 90 high-value industry specific systems have been installed and are continuously being supported. Most of the systems are in North America, with some in South America, Europe and Australasia, too. www.majiq.com TIETOENATOR ABP DISTRIBUTION Helsingfors Börs Stockholmsbörsen Centrala media ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/17/20020717BIT00020/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/17/20020717BIT00020/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar