TietoEnator fördjupar samarbetet med Capella

TietoEnator fördjupar samarbetet med Capella och säljer sin verksamhet inom grafiska tjänster TietoEnator har beslutat att renodla sin datadrifttjänst och avyttrar sin grafiska produktion till Capella. Parterna har tecknat ett samarbetsavtal där man kommit överens om ett gemensamt mål att överföra hela utdataverksamheten i Capellas regi under våren 2001. Capella kommer att bedriva verksamheten i befintliga lokaler hos TietoEnator i Älvsjö. Samarbetet med Capella är en offensiv satsning från TietoEnators sida för att kunna erbjuda ett bredare koncept runt utdataproduktion. Genom samarbetet kommer kunderna inte bara få ett större utbud av utdatatjänster, utan genom skalfördelar kommer man på sikt också kunna erbjuda bättre villkor. Utdataproduktion är Capellas kärnverksamhet och genom samarbetet får TietoEnator och dess kunder bland annat tillgång till Capellas alternativa produktionsställen vilket möjliggör kortare ledtider och tillgång till backup möjligheter. Dessutom får man tillgång till Capellas marknadsorganisation som i samverkan med TietoEnator bättre kan tillvarata kundernas totala behov av utdatatjänster. Samarbetsavtalet med Capella löper på fem år med möjlighet till förlängning. Verksamhetens omfattning beräknas till 300 MSEK under avtalsperioden. - Vi på TietoEnator är mycket nöjda med det kommande samarbetet med Capella. Från att ha erbjudit våra kunder grafisk produktion som en begränsad del i vårt utbud, kan vi nu erbjuda våra kunder en ännu bättre utvecklad utdataproduktion genom en professionell aktör som hela tiden utvecklar kvalitén i tjänsten. Vi kan samtidigt koncentrera våra resurser på att utveckla ännu vassare outsourcinglösningar för våra kunder säger Gunnar Strömberg, VD för TietoEnator Processing & Network Support Sverige. - Capella och TietoEnator har under många år samarbetat inom utdataområdet. Genom detta förvärv fördjupas och utvecklas samarbetet ytterligare. Vi får möjlighet att erbjuda TietoEnators kunder hela vårt spektrum av tjänster inom vårt tjänsteutbud BIZCOM (affärskommunikation av elektroniska och fysiska dokument), säger Ingmar Wedar, VD/Koncernchef för Capella Group. För vidare information, kontakta Gunnar Strömberg, TietoEnator Processing & Network Support, 0708-12 18 18 epost: gunnar.s.stromberg@tietoenator.com Ingmar Wedar, Capella, 070- 752 32 00 epost: ingmar.wedar@capellasweden.com TietoEnator är en ledande leverantör av värdeadderande IT-tjänster i Europa med mer än 10 000 medarbetare och en omsättning på 1.1 miljarder Euro. Vi erbjuder managementkonsulting, systemutveckling, integration, drift och support, produktutvecklingstjänster för kunder samt programvaror. Vi har fördjupad kunskap om våra kunders verksamheter inom branscher som t ex telekommunikation, bank och finans, offentlig sektor och skogsindustri. www.tietoenator.com Capella är ett kunskaps- och serviceföretag i IT-branschen med över 27 års erfarenhet. Capella Group AB bedriver genom sitt dotterbolag Capella AB verksamhet i Sverige, Norge och Danmark för hantering av fysiska och elektroniska dokument i stora volymer, främst från datorsystem, som t ex utskrift av fakturor, kontoutdrag, prislistor m m. Förutom utskrifter hanteras dokument för arkivering och återsökning på olika media, såsom mikrofilm och optiska disksystem. I servicetjänsterna finns även s k Demand Publishing, DP, som innebär elektronisk tryckning av publikationer, såsom utbildningsmaterial, manualer etc. Capellagruppen omsätter ca 230 MSEK. TIETOENATOR ABP DISTRIBUTION Centrala media ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/26/20010226BIT00690/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/26/20010226BIT00690/bit0002.pdf

Dokument & länkar