TietoEnator optionsrätter 1999/2003 noteras på OM Stockholmsbörsen den 31 mars 2000

TietoEnator optionsrätter 1999/2003 noteras på OM Stockholmsbörsen den 31 mars 2000 TietoEnator optionsrätter 1999/2003 kommer från och med den 31 mars 2000 att noteras på OM Stockholmsbörsens lista för "Övriga finansiella instrument" (Se under rubriken "Teckningsoptioner"). Värdepappersnamn kommer att vara TietoEnator Abp teckningsoptioner (kortnamn TIEN TO - ISINkod FI0009600753). För ytterligare information kontakta: Gabriel Svedberg, telefon 08-632 14 28 E-mail: gabriel.svedberg@tietoenator.se TIETOENATOR CORPORATION DISTRIBUTION Helsinki Exchanges Stockholm Stock Exchange News agencies ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/29/20000329BIT00310/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/29/20000329BIT00310/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar