TietoEnator stärker sin internationella position inom betalningslösningar

TietoEnator stärker sin internationella position inom betalningslösningar TietoEnatorägda Entra har tillsammans med Sema Group beslutat att avsluta samarbetet avseende marknadsföring och försäljning av Entras system för korthantering, Entra Card. Överenskommelsen innebär att TietoEnator, genom Entra, själva kommer att sälja och ge kundsupport till Entra Card på en global marknad. TietoEnator tar därmed över kundansvaret för bland annat Standard Chartered Bank i Dubai och Zimbabwe, The Saudi British Bank i Saudiarabien samt Commercial International Bank i Egypten, vilka förvärvat Entra Card som plattform för sin kreditkortshantering. - Vi har för avsikt att öka försäljningen av Entra Card internationellt och att komma närmare våra kunder. Genom att ta över kundansvaret kan vi snabbare ge support till våra existerande kunder och ge dem större inflytande över den framtida utvecklingen av Entra Card, säger Erik Clausen, Business Area Manager vid Entra Payment Solutions. Entra Card är en programvara för utgivning, auktorisering, inlösen och administration av kreditkort. Bland de mer än trettio kunder globalt som använder Entra Card för sin kreditkortshantering finns både banker, butikskedjor, teleoperatörer, hotellkedjor och finansföretag. Systemet ger företagen en kostnadseffektiv administration av kortkunderna, deras köptransaktioner samt de till systemet anslutna butikerna. Entra Card uppfyller kraven från VISA, Europay och MasterCard liksom bankernas krav på nästa generations chipkortsbaserade betalsystem (EMV-standard). Överenskommelsen med Sema Group innebär att Sema fortsätter att erbjuda sin egen lösning, och att TietoEnator tar över kundansvaret för banker i regionerna Mellanöstern, Afrika, Centralamerika, Västindien och Östeuropa. För ytterligare information, kontakta: Martib Sjöberg, VD, Entra AB 08-597 90 000, martin.sjoberg@entragroup.com Erik Clausen, Business Area Manager, Entra Payment Solutions, Entra AB 08-597 90 361, erik.clausen@entragroup.com Entra ingår i TietoEnator, Finance Sector. För mer information, se www.entragroup.com. De tjänster som TietoEnator Finance Sector erbjuder baseras på strategiska partnerskap med kunderna. Lösningarna bygger på ledande teknologier och målet är att via Europa bli en global leverantör av e-finance lösningar. Förutom internetbanklösningar innehar TietoEnator Finance Sector också stor kompetens inom betalningssystem och utvalda kapitalmarknadslösningar. Finance Sector är verksamma i elva länder och har fler än 1700 specialister och över 300 kunder världen över. TietoEnator Finance Sector är den ledande samarbetspartnern för bank-, försäkrings- och finanssektorerna i norra Europa. TietoEnator är en ledande leverantör av värdeadderande IT-tjänster i Europa med mer än 10 000 anställda och en omsättning på 1.1 miljarder Euro. TietoEnator erbjuder managementkonsulting, systemutveckling, integration, drift och support, produktutvecklingstjänster för kunder samt, programvaror. TietoEnator har djup kunskap om kunders verksamheter inom branscher som t ex telekommunikation, bank och finans, offentlig sektor samt skog och energi. www.tietoenator.com TIETOENATOR ABP DISTRIBUTION Centrala media ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/15/20011015BIT00670/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/15/20011015BIT00670/bit0001.pdf

Dokument & länkar