TietoEnator Technology AB levererar programvaror till ledande tyska företag

TietoEnator Technology AB levererar programvaror till ledande tyska företag TietoEnator Technology AB har under det senaste kvartalet erhållit ett antal stora order från ledande tyska företag på programvaror inom produktfamiljen TRIP. Kunder som Bayer, Boehringer-Ingelheim, Schering och Handelsblatt har kompletterat sina installationer av TRIP med av TietoEnator nyutvecklade webbaserade programvarumoduler. Det totala värdet av beställningarna överstiger 15 MSEK och innefattar även tjänster kring dessa. TRIP är en utvecklingsmiljö för att skapa fritextsökbara informationsarkiv. Programvaran utnyttjas för lagring och återsökning av mycket stora volymer textbaserad information. - Att stora utländska företag satsar på TRIP ser vi som en bekräftelse på att det finns ett stort behov av kraftfulla lösningar för informationssökning och att våra lösningar står sig i konkurrensen på världsmarknaden", säger Jouko Kangas, VD på TietoEnator Technology. TRIP användes företrädesvis i samband med webbaserade lösningar med mycket stora informationsvolymer. Dagens användare finns inom både offentlig förvaltning och näringsliv. Bland svenska kunderna återfinns Regeringskansliet, Sveriges Riksdag, Telia, Saab Aircraft, Vägverket, SAF, Posten, Sveriges Radio, TV4 m fl. Utvecklad i Sverige TRIP är en ursprungligen svenskutvecklad programvara som förvärvades av ett tyskt IT-företag. Via en serie av etableringar, företagsköp och samgåenden inom den internationella IT-världen hamnade programvarurättigheterna hos ett kanadensiskt programvaruföretag. Under 1999 förvärvade TietoEnator rättigheterna till TRIP och därmed hamnade ägandet och produktutvecklingen åter i Sverige. - Internationellt framgångsrika programvaror som utvecklats i Sverige är en viktig komponent för att bibehålla det goda rykte som svensk IT- industri har i många delar av världen" menar Jouko Kangas. TRIP finns tillgänglig på ett stort antal hårdvaruplattformar med valfria användargränssnitt i form av både client/server och webbaserade lösningar. Ett exempel på användningsområde kan nämnas RIXLEX, Sveriges Riksdags webbaserade söksystem för riksdagsinformation. Under 1999 tog även Regeringskansliet sitt nya TRIP-baserade diarieföringssystem, RK-DIA, i produktion. Systemet används av samtliga departement och har totalt närmare 4 000 användare inom Regeringskansliet. TRIP används av ett stort antal kunder i övriga Norden samt förutom Tyskland även i England, Holland, USA och Kina. Ytterligare information lämnas av Jouko Kangas, VD, TietoEnator Technology AB, tfn 08-590 957 00, e-post: jouko.kangas@tietoenator.com. TietoEnator Technology AB ingår i TietoEnator, ett av Nordens största IT- företag med totalt 11.000 anställda och en årsomsättning uppgående till 11 miljarder svenska kronor. TietoEnator Technology AB, med en årsomsättning på 100 MSEK och 65 anställda, har en inriktning mot hantering av strukturerad och ostrukturerad information med hjälp av Dokumenthantering och Databasteknologi. Mer information om TietoEnator Technology AB finns på www.tietotech.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/16/20000316BIT00130/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/16/20000316BIT00130/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar