TietoEnator utvecklar en paneuropeisk fondmarknadsplats åt Deutsche Bank

TietoEnator utvecklar en paneuropeisk fondmarknadsplats åt Deutsche Bank I november lanserar Deutsche Banks dotterbolag DWS, Die Wertpapier Spezialisten, sin nya elektroniska marknadsplats för handel med fonder på Internet. Lösningen har utvecklats av Tietoenatorägda Entra och innebär att TietoEnator ytterligare stärker sin position inom området internetlösningar för bank- och finanssektorn i Europa. Avsikten med DWS fondmarknadsplats har varit att skapa en modern, lättillgänglig och överskådlig paneuropeisk marknadsplats på Internet för såväl DWS egna, som en stor mängd andra förvaltares fondprodukter. Lösningen är en ny företeelse då den vänder sig till både oberoende finansiella rådgivare (exempelvis försäkringsmäklare), deras agenter, och slutkunder. DWS är Tysklands största fondförvaltare med en marknadsandel på 22 procent. - Våra kunder får nu tillgång till Europas mest avancerade, moderna och största fondmarknadsplats. När vi i upphandlingen jämförde olika IT- företag föll valet på TietoEnator då de uppvisade ett djupt kunnande om finansbranschen och i synnerhet fondlösningar. De hade också en klar idé om hur projektet skulle genomföras. Vi är mycket nöjda med hela utvecklingsarbetet och ser fram emot ett fortsatt samarbete med TietoEnator, säger Jürgen Krippes, IT-direktör och projektansvarig på DWS. Fondmarknadsplatsen attraherar de kunder som på ett aktivt sätt är engagerade i sitt sparande. Lösningen är personifierad och erbjuder rådgivning i realtid samt avancerade analysmöjligheter för en mångfald av fonder från olika förvaltare. - Utvecklingen av DWS fondmarknadsplats betyder att vi tar ett stort steg på vägen att etablera TietoEnator som en paneuropeisk och global aktör inom området internetlösningar för bank- och finanssektorn. Det är en stor ära att jobba med Tysklands och en av världens största fondförvaltare, säger Martin Sjöberg, VD på Entra. För ytterligare information, kontakta: Martin Sjöberg, VD, Entra AB, 08-597 90 000, martin.sjoberg@entragroup.com Jürgen Krippes, IT-direktör, DWS, +352 42 101 841, juergen.krippes@db.com Entra ingår i TietoEnator, Finance Sector. För mer information, se www.entragroup.com. De tjänster som TietoEnator Finance Sector erbjuder baseras på strategiska partnerskap med kunderna. Lösningarna bygger på ledande teknologier och målet är att via Europa bli en global leverantör av e-finance lösningar. Förutom internetbanklösningar innehar TietoEnator Finance Sector också stor kompetens inom betalningssystem och utvalda kapitalmarknadslösningar. Finance Sector är verksamma i elva länder och har fler än 1700 specialister och över 300 kunder världen över. TietoEnator Finance Sector är den ledande samarbetspartnern för bank-, försäkrings- och finanssektorerna i norra Europa. TietoEnator är en ledande leverantör av värdeadderande IT-tjänster i Europa med mer än 10 000 anställda och en omsättning på 1.1 miljarder Euro. TietoEnator erbjuder managementkonsulting, systemutveckling, integration, drift och support, produktutvecklingstjänster för kunder samt, programvaror. TietoEnator har djup kunskap om kunders verksamheter inom branscher som t ex telekommunikation, bank och finans, offentlig sektor samt skog och energi. www.tietoenator.com DWS är Tysklands ledande fondförvaltare med en marknadsandel på 22 procent. DWS-koncernen förvaltar ett kapital på 93 miljarder euro i mer än 200 fonder och är också en av de ledande fondförvaltarna i Europa. TIETOENATOR ABP DISTRIBUTION Centrala media ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/29/20011029BIT00580/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/29/20011029BIT00580/bit0002.pdf

Dokument & länkar