Union Bank of Norway väljer marknads- och prissättningsverktyg från TietoEnator

Union Bank of Norway väljer marknads- och prissättningsverktyg från TietoEnator Union Bank of Norway har tecknat ett avtal med TietoEnatorägda Entra gällande implementationen av Entras modul Xdream. Union Bank kommer att använda Xdream till analyser av valutakurser och räntor. Avtalet innebär att TietoEnator ytterligare stärker sin position inom den norska bank- och finansmarknaden. - Installationen av Xdream innebär att vi får tillgång till ett marknadsinformations- och prissättningsverktyg för terminsaffärer som är snabbt och pålitligt. Detta ger oss ett viktigt extra verktyg för korrekt beslutsfattande inom vår handlarverksamhet, säger Olav Gunnes, vice VD och ansvarig för räntor, handel och försäljning vid Union Bank of Norway. - Eftersom Norge kommer att förbli utanför EMU inom överskådlig framtid, är innehav av toppmoderna verktyg för prissättning på marknaderna ännu viktigare än i många andra europeiska länder. Av denna anledning är det extra intressant när en ledande norsk bank väljer Xdream för att driva sin handlarverksamhet, säger Mats Kornö, affärsenhetschef, Entra System 10. Union Bank of Norway har en balansomslutning på cirka 200 miljarder norska kronor, har 3800 anställda och är ett av de femton största företagen på Oslos Fondbörs. Xdream används av handlare inom banker och finansorganisationer. Produkten möjliggör komplexa kalkyler som rör valutor och räntesatser. Användaren kan importera data från källor såsom Reuters, Telerate och Bloomberg. Xdream kan användas till arbitragekalkyler, känslighetskalkyler, breakeven-analyser och jämförelser av räntesatser för utländska valutor. För ytterligare information kontakta: Mats Kornö, Affärsenhetschef, Entra System10, Entra AB 040-664 40 85, mats.korno@entragroup.com Anders Friberg, Marknadschef, Entra AB, +46 8 597 90 399, anders.friberg@tietoenator.com Entra ingår i TietoEnator, Finance Sector. För mer information, se www.entragroup.com. De tjänster som TietoEnator Finance Sector erbjuder baseras på strategiska partnerskap med kunderna. Lösningarna bygger på ledande teknologier och målet är att via Europa bli en global leverantör av e-finance lösningar. Förutom internetbanklösningar innehar TietoEnator Finance Sector också stor kompetens inom betalningssystem och utvalda kapitalmarknadslösningar. Finance Sector är verksamma i elva länder och har fler än 1700 specialister och över 300 kunder världen över. TietoEnator Finance Sector är den ledande samarbetspartnern för bank-, försäkrings- och finanssektorerna i norra Europa. TietoEnator är en ledande leverantör av värdeadderande IT-tjänster i Europa med mer än 10 000 anställda och en omsättning på 1.1 miljarder Euro. TietoEnator erbjuder managementkonsulting, systemutveckling, integration, drift och support, produktutvecklingstjänster för kunder samt, programvaror. TietoEnator har djup kunskap om kunders verksamheter inom branscher som t ex telekommunikation, bank och finans, offentlig sektor samt skog och energi. www.tietoenator.com TIETOENATOR ABP DISTRIBUTION Centrala media ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/24/20011024BIT00700/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/24/20011024BIT00700/bit0001.pdf

Dokument & länkar