TiFiC släpper ny banbrytande lösning - TiFiC MAP (Mobile Acceleration Platform) - för mobiltelefontillverkare och operatörer

Supportbehovet för mobila enheter ökar dramatiskt då de blir mer och mer komplexa med fler applikationer, tjänster och konfigurationsmöjligheter och detta orsakar stor huvudvärk för mobiltelefontillverkare, operatörer och inte minst konsumenten. För mobiltelefontillverkare och operatörer innebär detta ökade supportkostnader och minskad kundnöjdhet och för kunden innebär det en ökad frustration vilket påverkar deras lojalitet negativt.

TiFiC har adresserat detta växande behov genom att utöka sin världsledande platform för automatiserad support till att stödja mobiltelefoner och andra mobila enheter. Den nya lösningen heter TiFiC MAP (Mobile Acceleration Platform) och den hjälper mobiltelefontillverkare och operatörer att:

• Eliminera de flesta NFFs (no fault found) genom automatiserad diagnos, felsökning och felavhjälpning
• Minska supportbelastningen genom automatiserade lösningar (mass- och self-healing) på kända problem
• Öka adaptionen och användandet av tjänster och funktioner genom dynamisk konfiguration och information anpassad efter varje unik användare
• Minska supportbelastningen genom att ge användare uppdaterad, aktuell, relevant och målriktad information

Allt ovan hjälper till att lyfta kundmnöjdhet och lojalitet till helt nya nivåer.

TiFiC MAP är baserad på TiFiCs världsledande plattform för automatiserad support och självhjälp vilken har implementerats för miljoner användare både i konsument och företagsmiljöer.

Om oss

Tific är en ledande leverantör av lösningar för support automation och självhjälp. Sedan grundandet 1999 så har Tifics supportlösningar hjälpt globala bolag på företags- konsument- och den mobila marknaden att effektivisera deras supportverksamhet med sänkta supportkostnader och ökad kundnöjdhet som följd. Mer information finns på http://www.tific.com

Prenumerera

Dokument & länkar