TIKOMED STARTAR FAS I/II STUDIE MED TM-400 FÖR BEHANDLING AV BLODCANCER

TikoMed startar en fas I/II-studie på CTC, Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. I studien utvärderas TikoMeds särläkemedel TM-400 som ska förbättra resultatet vid benmärgstransplantation för patienter med blodcancer.

TikoMeds egenutvecklade särläkemedel TM-400 kan förbättra resultatet vid benmärgstransplantation (Hematopoetisk Stamcellstransplantation eller HSCT) för patienter med blodcancer. Behandlingen går ut på att öka antalet transplanterbara stamceller och dessutom optimera sammansättningen av de celler som tas ut inför transplantationen. Djurförsök har visat att TM-400 har bättre effekt än den behandling som ges idag och har potential att permanent bota patienter med olika former av blodcancer, bland annat Multipelt Myelom och Non-Hodgkins Lymfom. Den nya studien ska dokumentera säkerhet och effekt av TM-400 på friska försökspersoner. Den utförs på CTC, Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg och beräknas vara klar i november i år.

– Vi har själva utvecklat TM-400 från egen uppfinning till klinisk studie, vilket vi ser som ett kvitto på vår innovationskraft, affärsmodell och kompetens att med små medel nå stora resultat. Med kliniska effektdata från studien kommer kommersiella avtal kunna etableras under kommande året. Vår affärsmodell innebär att vi utvecklar läkemedel och produkter upp till tidig klinisk fas, och låter större bolag göra kostsam fas II/III-studierna, säger Anders Waas, VD för TikoMed.

Om Hematopoetisk Stamcellstransplantation
Hematopoetisk Stamcellstransplantation (HSCT), ofta kallad benmärgstransplantation, är en rutinbehandling för blodcancer och andra svåra sjukdomar. Globalt behandlas fler än 60 000 patienter årligen med HSCT, huvudsakligen för blodcancersjukdomarna Multipelt Myelom och Non-Hodgkins Lymfom. Det finns ett stort behov av att förbättra resultaten av behandlingen, eftersom patienterna i många fall återfår sin cancer.

Vid HSCT skördas stamceller ifrån blodbanan, från patienten själv (autotransplantation) eller från en donator (allotransplantation), som därefter kan transplanteras till patienten. Själva transplantationen genomförs i likhet med en blodtransfusion och innebär, till skillnad från många andra transplantationer, inte någon operation.

Om särläkemedelsstatus (”Orphan Drug Status”)
Läkemedelsmyndigheterna Food and Drug Administration (FDA) i USA och European Medicines Agency (EMA) i EU ger produkter särläkemedelstatus för att främja behandling av sällsynta, ofta livshotande, sjukdomar eller tillstånd som drabbar färre än 200 000 människor i USA och mindre än 5 per 10 000 invånare inom EU. Särläkemedel har sju års marknadsexklusivitet i USA och 10 år i EU för indikationen när läkemedlet registrerats. TikoMeds produkter IBsolvMIR® och TM-400 har status som särläkemedel av FDA och EMA och kommer därigenom inte att ha någon direkt generisk konkurrens under perioden.

Om TikoMed
TikoMed fokuserar sin produktutveckling på livshotande, svåra Orphan-sjukdomar där behandling ofta saknas eller är ineffektiv. Utvecklingen drivs genom att kostnadseffektivt och snabbt dokumentera effekt i prekliniska försök och i tidiga patientstudier. TikoMeds strategi är utlicensiera sina produkter till starka marknadsorienterade läkemedelsföretag. Genom att i tidig fas sälja produkterna minimerar TikoMed sin risk och betalar inte för vidare utvecklings- och försäljningskostnader. I bolagsstyrelsen finns bland andra Anders Milton (tidigare styrelseordförande för Svenska Röda Korset och Q-Med), Gillis Johnsson (tidigare medicinsk chef på Astra Zeneca) och Jan Sandström (tidigare affärsutvecklare på Astra Zeneca). TikoMed har två särläkemedel i fas II:

IBsolvMIR® (Särläkemedelsstatus i USA och EU) förhindrar att ö-celler angrips av immun­systemet (IBMIR) och dör efter transplantationen. En fas II patientstudie för svår typ 1-diabetes pågår med ett unikt stöd från National Institutes of Health (NIH) på $15 miljoner via Uppsala universitet. Resultat förväntas under 2013.

I februari 2013 slöt TikoMed AB avtal med Baylor Researh Institute i USA, ett världsledande universitet, avseende en klinisk fas II studie för behandling av svår kronisk pankreatit (bukspottskörtelinflammation) genom ö-cell transplantation. Sjukdomen är svårbehandlad, mycket smärtsam och livshotande. Idag består behandlingen huvudsakligen i att begränsa patientens smärtor. I USA och Europa tillsammans har ungefär 400 000 personer kronisk pankreatit. Marknadspotentialen för IBsolvMIR® har beräknats till mer än 1 miljard SEK per år.

TM-400 (Särläkemedelsstatus i USA och EU) är en produkt som utvecklas för att kunna bota patienter med svår blodcancer och väsentligt förbättra behandlingen av cancerpatienter som får HSCT. Produkten kan eliminera kvarvarande cancer celler och därigenom förvandla HSCT till en botande och säkrare behandling. Marknadspotentialen för TM 400 har bedömts överstiga 3 miljarder SEK per år.

För ytterligare information besök: www.tikomed.com.

Presskontakter/TikoMed:
Anders Waas (VD)
anders.waas@tikomed.com      
+46-734-045141

Adam Bruce (Styrelseordförande)
adam.bruce@tikomed.com
+46-708-238444

Dokument & länkar