TiksPac har tecknat följande nya CSR-avtal under våren

I Sverige har avtal tecknats med:

  • Åstorp: 10st TiksPac-stationer till 14.000 invånare (tidigare medverkat fram till 2010) 
  • Karlshamn: 20st TiksPac-stationer till 32.000 invånare

I Finland har avtal tecknats med:

  • Torneå/Tornio: 20st TiksPac-stationer till 23.000 invånare

I England har avtal tecknats med:

  • Bridgend County BC: 20st TiksPac-stationer till 140.000 invånare (från Trial 2017) 
  • Doncaster MBC : 40st TiksPac-stationer till 306.000 invånare (från Trial 2016) 
  • East Staffordshire BC: 25st TiksPac-stationer till 109.000 invånare 

Tillsammans bidrar vi till en bättre miljö i Europa!

För ytterligare information:

Stefan Arvidsson, VD

Tel. +46 (0)346 – 734 721

stefan.arvidsson@tikspac.com

www.tikspac.com

Kort om TiksPac

Genom TiksPacs miljökoncept tillhandahålls stationer med miljövänliga hundpåsar på ett sätt som är kostnadsfritt såväl för hundägare som för den som svarar för renhållningen inom det aktuella området. Verksamheten finansieras av företag som mot en avgift erhåller en mediaplats på stationerna och därmed visar sitt engagemang för sin lokala närmiljö (CSR). Tjänsten är kostnadsfri för kommunerna, som dock svarar för utplacering, skötsel och drift av stationerna. TiksPac svarar, genom underleverantörer, för produktion av påsar, tillverkning av stationer, utskrift och montering av dekaler på stationer samt distribution av påsar. Bolagets affärsmodell framgår av den senaste bokslutskommunikén.

Om oss

TiksPacs affärsidé är att utan kostnad för uppdragsgivaren eller användaren skapa rena publika rum genom ett miljökoncept, som finansieras av sponsorkunder och motiveras av dessa sponsorkunders samhällsansvar.

Prenumerera