TiksPac presenterar Kundnöjdhetsundersökning!

Våra kunder upplever att närmiljön blivit mycket renare både när det gäller hundbajs men även när det gäller hur rent det är i allmänhet. Detta är något som är värt att uppmärksamma, - Det är svårare att slänga skräp om det är rent där man befinner sig.

Som ett led i vårt kvalitetsarbete har vi genomfört en Kundnöjdhetsundersökning mot dem som använder och hanterar våra produkter. Vi har frågat dem som fyller på hundpåsar och tömmer papperskorgar hur de upplever närmiljön och TiksPac.

Vi har frågat både våra RENT-Kunder och våra CSR-Kunder:

  • RENT: - Företag och organisationer som hyr våra TiksPac-stationer med eget budskap på stationerna för att placera ut dem på sina egna områden.
  • CSR: - Kommuner som har ett antal TiksPac-stationer som placeras ut i parker och promenadstråk där kommunen anser att det gör mest nytta. Finansieras av företag med engagemang för en bättre miljö.

Vi fick ett överväldigande positivt resultat på enkäten:

  • På frågan om Hur mycket mindre hundbajs, procentuellt sett, det har blivit runt våra stationer, har CSR-kunderna svarat 61% och RENT-kunderna 51%.
  • På frågan om Hur mycket renare det har blivit i allmänhet, procentuellt sett, runt våra stationer, har CSR-kunderna svarat 57% och RENT-kunderna 51%.
  • På frågan Vad de tycker om TiksPacs gratiskoncept har 84% av CSR,- och 85% av RENT-kunderna svarat att de tycker konceptet är Mycket Bra eller Oerhört Bra.
  • På frågan om Hur de tycker att Samarbetet med TiksPac fungerar, har 75% av CSR,- och 76 % av RENT-kunderna svarat att de tycker konceptet är Mycket Bra eller Oerhört Bra.
  • På frågan om de Skulle vilja veta mer om vår kommande nya TiksCan (Hundlatrin) har 68% av kommunerna visat intresse och 54% av RENT-kunderna.

Sammanfattningsvis ser vi att TiksPac-konceptet gör skillnad och att våra kunder överlag är mycket nöjda. Kunderna upplever att närmiljön blivit mycket renare både när det gäller hundbajs men även när det gäller hur rent det är i allmänhet. Detta är något som är värt att uppmärksamma, - Det är svårare att slänga skräp om det är rent där man befinner sig.

För ytterligare information:

Stefan Arvidsson, VD

Tel. +46 (0)346 – 734 721

stefan.arvidsson@tikspac.com

www.tikspac.com

Kort om TiksPac

Genom TiksPacs miljökoncept tillhandahålls stationer med miljövänliga hundpåsar på ett sätt som är kostnadsfritt såväl för hundägare som för den som svarar för renhållningen inom det aktuella området. Verksamheten finansieras av företag som mot en avgift erhåller en mediaplats på stationerna och därmed visar sitt engagemang för sin lokala närmiljö (CSR). Tjänsten är kostnadsfri för kommunerna, som dock svarar för utplacering, skötsel och drift av stationerna. TiksPac svarar, genom underleverantörer, för produktion av påsar, tillverkning av stationer, utskrift och montering av dekaler på stationer samt distribution av påsar. Bolagets affärsmodell framgår av den senaste bokslutskommunikén.

Om oss

TiksPacs affärsidé är att utan kostnad för uppdragsgivaren eller användaren skapa rena publika rum genom ett miljökoncept, som finansieras av sponsorkunder och motiveras av dessa sponsorkunders samhällsansvar.

Prenumerera

Dokument & länkar