TiksPac tidigarelägger publicering av halvårsrapport

TiksPac tidigarelägger publicering av halvårsrapport för perioden 2017-07-01 till 2017-12-31

Styrelsen i TiksPac AB har beslutat att tidigarelägga publicering av halvårsrapport för perioden 2017-07-01 till 2017-12-31. Tidigare kommunicerat publiceringsdatum var den 21 februari 2018. Nytt datum för publicering av halvårsrapporten är den 9 februari 2018.

Tillsammans bidrar vi till en bättre miljö i Europa!

För ytterligare information:

Stefan Arvidsson, VD
Tel. +46 (0)346 – 734 721
stefan.arvidsson@tikspac.com
www.tikspac.com

Kort om TiksPac
Genom TiksPacs miljökoncept tillhandahålls stationer med miljövänliga hundpåsar på ett sätt som är kostnadsfritt såväl för hundägare som för den som svarar för renhållningen inom det aktuella området. Verksamheten finansieras av företag som mot en avgift erhåller en mediaplats på stationerna och därmed visar sitt engagemang för sin lokala närmiljö (CSR). Tjänsten är kostnadsfri för kommunerna, som dock svarar för utplacering, skötsel och drift av stationerna. TiksPac svarar, genom underleverantörer, för produktion av påsar, tillverkning av stationer, utskrift och montering av dekaler på stationer samt distribution av påsar. Bolagets affärsmodell framgår av den senaste bokslutskommunikén.

Om oss

TiksPacs affärsidé är att utan kostnad för uppdragsgivaren eller användaren skapa rena publika rum genom ett miljökoncept, som finansieras av sponsorkunder och motiveras av dessa sponsorkunders samhällsansvar.

Prenumerera