TiksPac växer med nya avtal

FIFE Council blir den första kommunen i Skottland som väljer att samarbeta med TiksPac för att erbjuda vårt koncept till sina invånare. Genom avtalet med Fife Council har TiksPac påbörjat etableringen på en ny del av den stora brittiska marknaden.

TiksPac har tecknat följande nya CSR-avtal efter sommaren

I Skottland har avtal tecknats med:

  • FIFE Council: 35st TiksPac-stationer till 350.000 invånare  

I England har avtal tecknats med:

  • Bromley Council: 10st TiksPac-stationer till 312.000 invånare (från Trial hösten 2016) 

I Finland har avtal tecknats med:

  • Lappeenranta/Villmanstrand: 20st TiksPac-stationer till 73.000 invånare
  • Hyvinkää/Hyvinge:  20st TiksPac-stationer till 47.000 invånare

Tillsammans bidrar vi till en bättre miljö i Europa!

För ytterligare information:

Stefan Arvidsson, VD

Tel. +46 (0)346 – 734 721

stefan.arvidsson@tikspac.com

www.tikspac.com

Kort om TiksPac

Genom TiksPacs miljökoncept tillhandahålls stationer med miljövänliga hundpåsar på ett sätt som är kostnadsfritt såväl för hundägare som för den som svarar för renhållningen inom det aktuella området. Verksamheten finansieras av företag som mot en avgift erhåller en mediaplats på stationerna och därmed visar sitt engagemang för sin lokala närmiljö (CSR). Tjänsten är kostnadsfri för kommunerna, som dock svarar för utplacering, skötsel och drift av stationerna. TiksPac svarar, genom underleverantörer, för produktion av påsar, tillverkning av stationer, utskrift och montering av dekaler på stationer samt distribution av påsar. Bolagets affärsmodell framgår av den senaste bokslutskommunikén.

Denna information är sådan information som TiksPac AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8  september 2017.

Om oss

TiksPacs affärsidé är att utan kostnad för uppdragsgivaren eller användaren skapa rena publika rum genom ett miljökoncept, som finansieras av sponsorkunder och motiveras av dessa sponsorkunders samhällsansvar.

Prenumerera

Dokument & länkar