Två nya avtal i Sverige

TiksPac AB (publ) har tecknat flerårigt avtal med Kils kommun och Tibro kommun.

TiksPac-stationer kommer att placeras ut på strategiska platser. TiksPac-stationerna underhålls därefter av kommunens tekniska organisation eller av kommunen annan utsedd aktör. Avtalet med Kil omfattar 15 st. TiksPac-stationer och avtalet i Tibro omfattar 10 st.

Kil ligger i Värmland och har en folkmängd på cirka 8 000. Tibro ligger i Västergötland, knappt två mil öster om Skövde med en folkmängd på nära 10 000.

För ytterligare information:
Stig-Arne Mårtensson, VD
TiksPac AB (publ)
Tel. 070-582 55 93
stig-arne.martensson@tikspac.com
www.tikspac.com

Kort om TiksPac AB (publ)
Genom TiksPacs miljökoncept tillhandahålls stationer för hundpåsar och uppsamling av hundpåsar på ett sätt som är kostnadsfritt såväl för hundägare som för den som svarar för renhållningen inom det aktuella området (uppdragsgivarna). Verksamheten finansieras av företag (sponsorkunder) som mot en avgift erhåller en mediaplats på stationerna och därmed visar engagemang för sin lokala miljö. Tjänsten är kostnadsfri för uppdragsgivarna, som dock svarar för utplacering, skötsel och drift av stationerna. TiksPac svarar, genom underleverantörer, för produktion av påsar, tillverkning av stationer, utskrift och montering av dekaler på stationer samt distribution av påsar. Verksamheten finansieras av företag som mot en avgift erhåller en mediaplats på stationerna och därmed visar engagemang för sin lokala miljö. Tjänsten är kostnadsfri för kommunerna som dock svarar för utplacering, skötsel och drift av stationerna. Bolagets avgiftsmodell framgår av den senaste bokslutskommunikén.

Om oss

TiksPacs affärsidé är att utan kostnad för uppdragsgivaren eller användaren skapa rena publika rum genom ett miljökoncept, som finansieras av sponsorkunder och motiveras av dessa sponsorkunders samhällsansvar.

Prenumerera

Dokument & länkar