Tilgin erhåller en fjärde order från operatör i sydöstra Europa

Stockholm, Februari 8, 2011: Tilgin, en ledande leverantör av lösningar för multi-play och nästa generations bredbandstjänster, har vunnit en fjärde order och fortsatt förtroende från en av sina nuvarande kunder, en operatör i sydöstra Europa. Tillsammans med Tilgin och dess lokala partner kommer operatören fortsätta att rulla ut IP-baserade bredbandstjänster till sina abonnenter.

Operatörens utrullning av IP-baserade tjänster har tagits emot väl och antalet abonnenter fortsätter att öka. Den nya ordern är på cirka 5 miljoner kronor med leveranser i april. Tilgin har sedan tidigt 2010 levererat cirka 100.000 Home Gateways till operatören.

Denna order är resultatet av ett nära samarbete mellan Tilgin och dess lokala partner – en global telekom leverantör och systemintegratör. Den lokala implementeringen sköts tillsammans av de tre parterna.

― Slut ― 

”Tilgin offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument". 

Tilgin är noterat på NASDAQ OMX First North med Remium AB som Certified Adviser.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mats Victorin, VD Tilgin, tel: +46 8 572 386 02, e-mail:
mats.victorin@tilgin.com

Om Tilgin
Tilgins avancerade mjukvarustyrda gateways and lösningar för fjärrhantering förvandlar det uppkopplade hemmet till en lönsam affär för operatörerna och en positiv upplevelse – karaktäriserad av kvalitet och enkelhet – för deras kunder. Våra lösningar gör att dagens och framtidens bredbandstjänster kan introduceras snabbt, enkelt och på en individuell nivå. Med enkel integration till operatörernas drift- och affärssystem gör att dessa kan sänka sina kostnader radikalt samtidigt som de får lojala och nöjda kunder och stärker sina varumärken. Tilgins system och lösningar används av fler än 100 operatörer i över 30 länder. Det ger företaget en bred kundbas och en stor internationell räckvidd. Tilgin grundades 1997 och är noterat på NASDAQ OMX First North. Huvudkontoret ligger i Kista och bolaget har ett nät av internationella försäljningskanaler. För mer information se
www.tilgin.com

Ett press- och mediakit finns på Tilgins webbplats: www.tilgin.com/presskit

Tilgin AB, Box 1240, 164 28 Kista, Sverige 
tel +46 (0)8 572 386 00, fax +46 (0)8 572 385 00
info@tilgin.com  www.tilgin.com 
Org nr: 556537-5812

Taggar:

Om oss

Tilgin’s high-performance, software-controlled home gateways and remote management solutions turn online homes into a profitable business for operators and a personalized experience of quality and simplicity for their customers. Our telecom-grade solutions allow for managed services – for triple play and beyond – to be introduced instantly and individually. With easy integration in operational and business support systems, they substantially reduce operators’ cost while creating loyal and satisfied customers and a strong brand. Tilgin systems and solutions are used by more than 100 operators in more than 30 countries giving Tilgin a strong client base with a broad international reach. Tilgin was founded in 1997. Tilgin is headquartered in Kista, Sweden, and has a network of international sales partners.

Prenumerera

Dokument & länkar