Tilgin levererar IP-gateways till operatören wilhelm.tel för tyska VoIP-tjänster i hemmen

Stockholm, 16 augusti 2007: Tilgin, ledande leverantör av kundplacerad utrustning (CPE) för triple play- och IMS-baserade (IP Multimedia Subsystems) tjänster har fått en första beställning värd cirka 100.000 Euro från den tyska triple play-operatören wilhelm.tel. Beställningen omfattar CPE-utrustning för det nordtyska fibernätet.

Beställningen blir den första kommersiella försäljningen av Tilgins next-gen gateway Vood 1200 ur den nya produktplattformen, som kommer att fungera som en integrerad del av wilhelm.tels fibernät. I beställningen ingår även att Tilgin ska leverera sitt managementsystem VCM för att göra det integrerade systemet så effektivt som möjligt. Detta innebär att wilhelm.tel kommer att kunna erbjuda en lång rad operatörs styrda IP-tjänster till sina kunder i cirka 30.000 hushåll i Hamburgområdet. Den första tjänsten kommer att vara avancerad IP-telefoni (VoIP over IMS), som bygger på Tilgins produkt och Ericssons IMS-lösning IMT (IMS Multimedia Telephony).

Integrationen av Tilgins lösningar, som inbegriper teknisk support och professionella tjänster i wilhelm.tel-systemet, genomgår nu sluttestning. Grupper av wilhelm.tels användare testar redan Tilgins CPE i verkliga hemmiljöer. Stora fälttester på är planerade till september 2007 samtidigt som wilhelm.tels nya VoIP-tjänst tas i bruk. wilhelm.tel räknar med att övergången i stor skala till den nya VoIP-tjänsten kommer att vara avslutad före årsskiftet.

wilhelm.tel ingår i Stadtwerke Norderstedt, ett kommunalt bolag som förser sina kunder i Hamburgområdet med gas, vatten, el och transporter. Den nya beställningen gör det möjligt för wilhelm.tel att utnyttja befintlig infrastruktur i regionen för att erbjuda Internet och IP-telefoni.

Theo Weirich, CEO/Geschäftsführer på wilhelm.tel GmbH, kommenterar affären:
”Beslutet att välja Tilgins produkter ingår som en central del i den heltäckande lösning, vi implementerar med Ericssons IMS-lösning. Tilgin kombinerar teknisk kompetens med ett lösningsbaserat förhållningssätt, och detta ger mycket mer än bara ”installation av boxar”. Genom att kombinera ett avancerat, managementsystem för central styrning av den kundplacerade utrustningen och tjänsterna med Ericssons IMT-lösning kan vi erbjuda kunderna en kraftfull miljö för de tjänster vi hanterar. En annan viktig faktor bakom beslutet är den support som Tilgin erbjudit från första fasen före försäljning ända fram till produktutvärderingen.”

”Eftersom våra tjänster tillhandahålls i ett fibernät behövde vi en leverantör som kan erbjuda produkter med bästa tänkbara prestanda. Tilgin uppfyller det kravet och ger oss dessutom ett managementsystem som stöder TR-069-funktionalitet.”

Ola Berglund, VD för Tilgin, tillägger:
”wilhelm.tels val av gateways från Tilgin bekräftar vår särställning vad gäller god röstkvalitet. Tyskland är en nyckelmarknad för oss och därför har vi anpassat alla våra produkter efter lokala krav på den marknaden. Vi ser också den här affären som ytterligare ett bevis för att vi gjorde rätt när vi nyligen etablerade lokal säljrepresentation i Tyskland.

Nyligen lanserade Tilgin sin nya ISDN-gateway för hemmen och IAD-produkter särskilt utformade för att möta behoven på den tyska marknaden.

― slut ―

”Detta pressmeddelande har rapporterats till Finansinspektionen enligt vad som föreskrivs i FFFS 2007:11”.

Om oss

Tilgin’s high-performance, software-controlled home gateways and remote management solutions turn online homes into a profitable business for operators and a personalized experience of quality and simplicity for their customers. Our telecom-grade solutions allow for managed services – for triple play and beyond – to be introduced instantly and individually. With easy integration in operational and business support systems, they substantially reduce operators’ cost while creating loyal and satisfied customers and a strong brand. Tilgin systems and solutions are used by more than 100 operators in more than 30 countries giving Tilgin a strong client base with a broad international reach. Tilgin was founded in 1997. Tilgin is headquartered in Kista, Sweden, and has a network of international sales partners.

Prenumerera

Dokument & länkar