Tilgin levererar IP home gateways till Optima Telekom i Kroatien

16 oktober 2007, Stockholm: Tilgin, ett ledande företag inom kundplacerad utrustning (CPE) för triple play- och IMS-baserade tjänster, samarbetar med den Östeuropeiska systemintegratören DSC och dess lokala partner Optima OSN Inzenjering för att leverera kundplacerad utrustning till ledande kroatiska operatören Optima Telekom.

Den initiala ordern är den första kommersiella försäljningen i Kroatien av Tilgins Vood 452w home gateway för ADSL2+ anslutning, vilken kommer att fungera som en integrerad del av Optima Telekoms nätverk. Tilgin kommer också att bistå Optima Telekom med sitt managementsystem VCM med TR-069-funktionalitet. Det här möjliggör för Optima Telekom att leverera och hantera högkvalitativa VoIP-tjänster till cirka 100 000 kroatiska hem.

Optima Telekom erbjuder sina privatkunder integrerade kommunikationslösningar, baserade på den senaste teknologin.

“En stark tillväxt i branschen innebär att utmanare bland de europeiska operatörerna som Optima Telekom nu kan konkurrera på samma villkor som de före detta monopoloperatörerna. Optima har en mycket tydlig vision av sin roll på den snabbväxande kroatiska marknaden” säger Roland Žuvanić, styrelseordförande på Optima Telekom. “Grunden i vårt stomnätverk byggs av den allra senaste teknologin och Tilgins kundplacerade lösningar passar väl in i denna strategi”.

“DSC:s beslut att använda Tilgins utrustning i samarbetet med den lokala partnern Optima OSN Inzenjering till Optima Telekom vittnar om våra lösningars höga kvalitet,” säger Ola Berglund, VD på Tilgin. “Det visar också att vi har varit framgångsrika vad gäller att utveckla våra indirekta försäljningskanaler. Framåtriktat kommer vi att fortsätta utveckla vår indirekta försäljningsmodell med lokala och globala systemintegratörer samt lokala distributörer så som DSC. Att använda en stark regional distributör är ett kostnads- och tidseffektivt sätt att ta nya affärer, underhålla medelstora kunder, öka intäkterna och bredda vår kundbas.”

Optima Telekom representerar den tredje affären mellan DSC och Tilgin. Sedan tidigare samarbetar Tilgin med DSC i affärer med operatörerna T2 i Slovenien och Invitel i Ungern.


Om oss

Tilgin’s high-performance, software-controlled home gateways and remote management solutions turn online homes into a profitable business for operators and a personalized experience of quality and simplicity for their customers. Our telecom-grade solutions allow for managed services – for triple play and beyond – to be introduced instantly and individually. With easy integration in operational and business support systems, they substantially reduce operators’ cost while creating loyal and satisfied customers and a strong brand. Tilgin systems and solutions are used by more than 100 operators in more than 30 countries giving Tilgin a strong client base with a broad international reach. Tilgin was founded in 1997. Tilgin is headquartered in Kista, Sweden, and has a network of international sales partners.

Prenumerera

Dokument & länkar