Tilgin och Nordija levererar HD IPTV till TRE-FOR

Stockholm, 22 september 2008: Tilgin, en ledande leverantör av lösningar för multiplay och nästa generations bredbandstjänster och Nordija, en programvaruleverantör (ISV) som utvecklar middleware för IPTV-miljöer, tillkännagav idag sitt samarbete kring att leverera en HD IPTV-lösning till det ledande danska energibolaget TRE-FOR. Detta är ett förtydligande av Tilgins tillkännagivande i augusti, då företaget meddelade att man fått en IPTV-order från ett stort danskt energibolag.

Tillsammans kommer Tilgin och Nordija att leverera en unik IPTV-lösning till den gemensamma kunden TRE-FOR, som i sin tur har beslutat att leverera HD (High Definition) IPTV till sin abonnentbas. Nordija har tecknat ett avtal med den danska operatörens bredbandsdotterbolag om att leverera IPTV-middleware (användargränsnitt) med ytterligare anpassning till deras krav baserat på valet av Tilgins IP set-top media center. Tilgin levererar sin HD IPTV-lösning, inklusive sin IPTV-serverprogramvara (MBS) för storskaliga IP-nätverk.

TRE-FOR är ett av Danmarks största energibolag och huvudleverantör av elektricitet, vatten och värme i triangelregionen i södra Danmark. Bredbandsverksamheten organiseras inom TRE-FOR Bredband A/S och under varumärket Profiber i samarbete med energibolagen NRGi och Ostjysk Energi. TRE-FOR Profibers produktutbud inkluderar Internet med hög hastighet, attraktiva TV-program och telefoni till låg kostnad i ett optiskt fibernätverk. TRE-FOR Bredband har idag en kundbas på cirka 140 000 hushåll med möjlighet att leverera multiplay-tjänster till ytterligare 260 000 hushåll genom NRGis och Ostjysk Energis nätverk.

”I vårt gemensamma TRE-FOR Profiber-projekt har våra företag skapat ett nära samarbete och visat vilken potential som finns för att samarbeta i liknande IPTV-projekt”, säger Bille Madsen, ITV-chef på Nordija. ”Det här samarbetet kommer att stärka båda parters konkurrenskraft och kommer att utsträckas till att omfatta andra kunder och installationer runt om i Europa och Mellanöstern”.

”Ett partnerskap med Nordija ger oss större räckvidd i Danmark och utanför Skandinavien. Samtidigt ger det ett brett utbud för danska operatörer som vill ge sina användare fördelarna med nästa generations bredband”, säger Ola Berglund, VD på Tilgin. ”Det finns ett antal liknande fibernätverksoperatörer som ägs av regionala energibolag i Danmark och vi hoppas att TRE-FORs val av HD och vårt samarbete med Nordija öppnar för ytterligare diskussioner med de övriga energibolagsägda nätverken”.

― SLUT ―

“Tilgin offentliggör denna information enligt lagen omvärdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiellainstrument.”

Om oss

Tilgin’s high-performance, software-controlled home gateways and remote management solutions turn online homes into a profitable business for operators and a personalized experience of quality and simplicity for their customers. Our telecom-grade solutions allow for managed services – for triple play and beyond – to be introduced instantly and individually. With easy integration in operational and business support systems, they substantially reduce operators’ cost while creating loyal and satisfied customers and a strong brand. Tilgin systems and solutions are used by more than 100 operators in more than 30 countries giving Tilgin a strong client base with a broad international reach. Tilgin was founded in 1997. Tilgin is headquartered in Kista, Sweden, and has a network of international sales partners.

Prenumerera

Dokument & länkar