Tilgin överklagar ny tullräkning

Som tidigare kommunicerats har Tilgin erhållit tullräkningar i mars 2007 och i juli 2008 och Tullverket har inlett en revision av ytterligare importer. Som förväntat har Tullverket nu skickat en tullräkning om cirka 10 mkr avseende dessa sändningar. Tilgin överklagade de två tidigare tullräkningarna till Länsrätten och kommer att överklaga också denna nya tullräkning. Om bolaget slutligen påförs tull kommer bolaget att begära ersättning från kund.

Den nya tullräkningen avser 17 importsändningar av Tilgins IPTV set-top-boxar under 2005 och 2006 och uppgår till cirka 10 mkr varav cirka 70 tkr i moms. I och med denna tullräkning har Tullverket framfört krav på tull för samtliga importer av dessa produkter.

Tilgin bedömer att Tullverket saknar grund för sina krav och att tullavgiften har påförts felaktigt. Därför överklagade Tilgin de tidigare tullräkningarna till Länsrätten. Tilgin har för dessa beviljats uppskjuten verkställighet av betalning till dess att Länsrätten slutligen meddelat sin dom, vilket ännu inte skett. Tilgin avser att överklaga också denna nya tullräkning samt begära uppskjuten verkställighet av betalning i väntan på Länsrättens dom.

”Tullverket framför krav på tull och moms efter att ha gjort en annan klassificering av produkterna än Tilgin. Vi bestrider det här kravet och överlåter till Länsrätten att pröva frågan. Vi känner tillförsikt att Länsrätten kommer att dela vår uppfattning om klassificeringen och hoppas att de meddelar dom så snart som möjligt”, säger Ola Berglund, VD för Tilgin.

Bolaget gör bedömningen att prövning i Länsrätten kommer att ske under detta år.

Tull är exkluderat från priset i det kundavtal som gäller för aktuella importer. Om bolaget slutligen skulle påföras tull avser bolaget därför att begära ersättning från kund för belopp som bolaget kan komma att behöva betala.

De aktuella produkterna tillverkas för närvarande inom EU och leveranser från aktuell tillverkare till kunder inom EU sker därför inom det tullfria EU-området.

― SLUT ―


Tilgin offentliggör denna information enligt lagen omvärdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiellainstrument.

Om oss

Tilgin’s high-performance, software-controlled home gateways and remote management solutions turn online homes into a profitable business for operators and a personalized experience of quality and simplicity for their customers. Our telecom-grade solutions allow for managed services – for triple play and beyond – to be introduced instantly and individually. With easy integration in operational and business support systems, they substantially reduce operators’ cost while creating loyal and satisfied customers and a strong brand. Tilgin systems and solutions are used by more than 100 operators in more than 30 countries giving Tilgin a strong client base with a broad international reach. Tilgin was founded in 1997. Tilgin is headquartered in Kista, Sweden, and has a network of international sales partners.

Prenumerera

Dokument & länkar