Företagsamma elever – på fritiden!

Intresset för entreprenörskap har ökat i skolan. Lärarna tycker att företagsamhet är viktigt. Men samtidigt säger de sig sakna tid och resurser för att jobba med området. Det visar en ny studie som Nutek och Vetenskap & Allmänhet, VA, genomfört. Studien presenteras på ett seminarium i Stockholm den 4 oktober.

700 skolledare, lärare och lärarstudenter har intervjuats om sina attityder till företagsamhet i skolan. Syftet är att undersöka hur skolorna arbetar med att utveckla elevernas kreativitet, initiativförmåga, handlingskraft, ansvarstagande och självständighet. Nio av tio tycker att det är viktigt eller mycket viktigt att utveckla elevernas förmåga att ta egna initiativ, formulera problem och gå från idé till praktisk handling, dvs. begreppet entreprenörskap. Men trots det anser tre fjärdedelar att detta framför allt sker på fritiden och inte i skolan. Vad man menar med entreprenörskap varierar dock. En majoritet förknippar det med företagande och många associerar till byggbranschen medan ett fåtal kopplar begreppet till kreativitet och allmän ”ta-sig-för-samhet”. – Att främja företagsamhet handlar om allt från att stimulera initiativförmåga till företagande. Men uppenbarligen behövs ett aktivare samtal i skolan om vad entreprenörskap innebär, säger Camilla Modéer, generalsekreterare Vetenskap & Allmänhet. – För att tillväxten i Sverige ska öka behövs fler nya företag, detta är också ett viktigt mål för Nutek, därför satsar vi 130 miljoner kronor under tre år för att öka entreprenörsandan i skolan, säger Nuteks generaldirektör Kjell Jansson. Samverkan med näringslivet är väsentligt för att utveckla företagsamhet i skolan. 59 procent av lärarna anger att de har kontakter med företag och 46 procent med branschorganisationer. Kontakterna består oftast i studiebesök eller att företag besöker skolan. Drygt en tredjedel anger att de har kontakt med forskare, utöver kontakter i samband med kompetensutveckling. Lärarstudenterna har sällan kontakter med forskare och näringsliv, och är tveksamma till om det är viktigt att förbereda elever för företagande. Seminariet Blir du företagsam lille vän? äger rum tisdagen 4 oktober, kl. 16–18 på IQube, Norrlandsgatan 31, Stockholm. Ta del av rapporten Lärare om företagsamhet på www.v-a.se

Om oss

Tillväxtverket bildades den 1 april 2009. Myndigheten arbetar offensivt för hållbar tillväxt i hela landet genom att underlätta företagande.

Prenumerera

Dokument & länkar