Konkurrens - om vården ska kunna ge välfärd

Vård och omsorgsbranschen står inför en rad utmaningar. Internationell konkurrens, befolkningsstruktur och problem med finansiering ställer krav på nya sätt att se på denna bransch.

Vård är inte bara välfärd. Vård är välfärd och en betydande del av Sveriges näringsliv och ekonomi. För att vården ska fungera föreslår Nutek och Almega i en rapport en rad konkreta förslag som täcker produktivitet, effektivitet, konkurrensutsättning med mera. Rapporten överlämnas vid ett seminarium onsdag 17 oktober till statsråden Maud Olofsson och Göran Hägglund.

”Vård och omsorg – en framtidsbransch” är en fortsättning på projektet Framtidens näringsliv. Syftet är att undersöka sektorns konkurrenskraft och vad som kan göras för att stärka denna. Särskilt fokus är ställt på nyföretagande och entreprenörskap.

Genom projektet och rapportens förslag kan förutsättningarna förbättras för nyföretagare och etablerade företagare som vill utveckla sina företag inom vård och omsorgsbranschen.

Program
13.00 Registrering
13:30 Inledning, projektets ordförande, Bengt Westerberg och rektor vid Röda korsets högskola, Ann Gardulf.

13:40 Sune Halvarsson, tf generaldirektör Nutek och Ulf Lindberg, näringspolitisk chef Almega, berättar om varför projektets startades

13:50 -14:10 Analyser och slutsatser från projektet Vård och omsorg - en framtidsbransch presenteras av Maria Lindqvist, analysansvarig på Nutek

14:10 Projektets förslag presenteras av Bengt Westerberg

14:20 Samtal med näringsminister Maud Olofsson och socialminister Göran Hägglund
14:45 Kaffe, frukt och mingel

15:00 Paneldiskussion med Henrik Borelius, Håkan Sörman, Anna-Karin Eklund, Eva Nilsson Bågenholm, Shori Zand och Lars Gatenbeck.

15:40-15:45 Avslutande kommentarer

Tid: onsdag 17 oktober 2007, kl. 13.30-16.00
Plats: Röda korsets högskola, Teknikringen 1, Stockholm, T Tekniska Högskolan
Anmälan: Senast 17 oktober till Per Lunqe, Nutek 08-681 92 15, 070-601 92 15

Mer information:
nutek.se
almega.se

Anders Broberg
presschef Almega
tel. 08-762 68 59
mobil. 070-345 68 59

Om oss

Tillväxtverket bildades den 1 april 2009. Myndigheten arbetar offensivt för hållbar tillväxt i hela landet genom att underlätta företagande.

Prenumerera

Dokument & länkar