Ökade avyttringar men fortsatt hög investeringstakt hos riskkapitalbolagen

Avyttrat belopp inom tillväxtfaserna (venture) är mer än dubbelt så högt för första halvåret 2007 jämfört med samma period förra året. Avyttrat belopp inom buyout har ökat ännu mer. Detta visar rapporten ”Riskkapitalbolagens aktiviteter och finansiering i tidiga skeden, kvartal 2, 2007”, framtagen av Innovationsbron, Nutek och Svenska Riskkapitalföreningen (SVCA).

Avyttrat belopp har ökat kraftigt inom både venture och buyout under första halvåret 2007 jämfört med samma period förra året. Under första halvåret 2007 ökade avyttrat belopp inom venture med 111 % till 6 371 Mkr och inom buyout med 333 % till 50 239 Mkr.
”Riskkapitalbolagen har haft goda förutsättningar att göra avyttringar när priserna varit höga och många aktörer har kunnat finansiera förvärv. Samtidigt ser vi en hög nivå också på investeringar i nya företag” säger Tom Berggren VD SVCA.
Under andra kvartalet gjorde riskkapitalbolagen 250 investeringar för sammanlagt 19,4 miljarder kr, varav knappt 2,2 miljarder kr inom tillväxtfaserna. Investeringar i tillväxtfaserna har gått ned 17 % första halvåret 2007 jämfört med första halvåret 2006, dock ligger investeringarna i svenska företag inom venture på ungefär samma nivå. Investerat belopp i buyout ligger i princip kvar på samma höga nivå som under föregående år.
En majoritet tror att högkonjunkturen håller i sig under de kommande tolv månaderna även om fler än tidigare tror på en försämrad konjunktur, 29 % jämfört med 17 % förra kvartalet.
Aktiviteten hos entreprenörer och företag som söker riskkapital är hög. 93 % av riskkapitalbolagen menar att antalet inkomna propåer har ökat eller är oförändrat jämfört med kvartal två 2006 och 82 % av riskkapitalbolagen tycker att det finns tillräckligt med bra företag att investera i. Denna positiva trend kan man även se i tidiga skeden. 44 % av de offentliga aktörer som finansierar projekt och företag i tidiga skeden menade att antalet inkomna propåer hade ökat.
”Det är givetvis positivt att antalet finansieringspropåer i tidiga skeden har ökat och något som vi ser som kanske ännu viktigare är att kvaliteten på affärsplaner och idéer har ökat. Detta kommer att göra att riskkapitalbolagen förhoppningsvis kommer att se fler och mer investeringsbenägna företag framöver” säger Jan Nylander vVD Innovationsbron.

Rapporten laddas ned från: www.nutek.se, www.svca.se eller www.innovationsbron.se

Om oss

Tillväxtverket bildades den 1 april 2009. Myndigheten arbetar offensivt för hållbar tillväxt i hela landet genom att underlätta företagande.

Prenumerera

Dokument & länkar