Turistnäringen skapar nya jobb och exportintäkter

Under 2008 ökade omsättningen inom turistnäringen med 6,3 procent till drygt 244 miljarder kronor, trots finanskrisens och lågkonjunkturens effekter under senare delen av året. Såväl sysselsättningen som exportvärdet (utländska besökares konsumtion i Sverige) fortsatte att öka kraftigt och bidrog därmed till att skapa tillväxt i Sverige.

Den totala turistkonsumtionen i Sverige har sedan 2000 ökat med 85 miljarder kronor eller med 53 procent i löpande priser. Under samma period ökade antalet heltidssysselsatta inom turistnäringen med 20 procent till cirka 160 000 heltidssysselsatta. Det kan jämföras med den totala sysselsättningen i Sverige som växte med cirka sex procent under samma period. Turistnäringens exportvärde (utländska besökares konsumtion i Sverige) ökade drygt 100 procent 2000-2008 samtidigt som Sveriges totala export ökade med cirka 63 procent. Med ett exportvärde på nästan 91 miljarder kronor är turistnäringens export sedan ett antal år tillbaka större än järn- och stålexporten som var drygt 75 miljarder kronor under 2008. - Framtiden kommer i större utsträckning än i dag att handla om tjänstenäringar. Därför kommer vår förmåga att hantera dessa näringar att få en avgörande betydelse för välstånd, sysselsättning och företagande. Enligt internationella bedömningar kommer turism och resande i ett globalt perspektiv att ha en tillväxt på cirka fyra procent per år fram till år 2020, säger Dennis Bederoff, ansvarig för turistnäringsfrågor på Tillväxtverket. Tillväxtverket är ansvarig myndighet för den officiella turiststatistiken och ska sprida information och kunskap om turism och turistnäringens utveckling i Sverige. Tillväxtverket är också ansvarig myndighet för främjande av turistnäringen. Hitta fakta och statistik: http://www.tillvaxtverket.se/faktaochstatistik/turistnaringen/ekonomiochsysselsattning Ytterligare information: Dennis Bederoff, ansvarig turistnäringsfrågor, 070-567 41 90 Peter Terpstra, turismanalytiker, 070-723 28 11

Taggar:

Om oss

Tillväxtverket bildades den 1 april 2009. Myndigheten arbetar offensivt för hållbar tillväxt i hela landet genom att underlätta företagande.

Prenumerera

Dokument & länkar