Turistsommaren 2008 påverkades av världskonjunktur

Sommaren 2008 gav nya rekordnivåer för volymer och boendeintäkter på svenska hotell, stugbyar och vandrarhem. Men det är framför allt svenskar som står för ökningen. Utländska besökares övernattningar har inte ökat alls jämfört med samma period förra året.

– Turistnäringen fortsätter att växa, men är inte opåverkad av världskonjunkturen. Under sommaren har volymerna från vissa närmarknader ökat markant, samtidigt som de utomeuropeiska marknaderna minskat kraftigt. Det är USA och Kina som står för de största minskningarna, säger Dennis Bederoff ansvarig för turistnäringsfrågor på Nutek.

Totalt genererade sommaren nästan 11 miljoner övernattningar på hotell, stugbyar och vandrarhem. Den inhemska marknaden ökade med 2,6 procent och de nordiska närmarknaderna växte med totalt 3,6 procent. De utomeuropeiska marknaderna tappade 11,3 procent under sommaren.

Boendeintäkterna växte i nästan samtliga regioner i Sverige. I Stockholms län ökade intäkterna med 110 miljoner kronor. Ökningen i Skåne var drygt 28 miljoner kronor.

Hotellen, som står för cirka 90 procent av de totala boendeintäkterna under sommaren, ökade antalet sålda rum med 0,7 procent. Logiintäkten per sålt rum steg med 3,7 procent.

Nutek är ansvarig myndighet för den officiella turiststatistiken och ska sprida information och kunskap om turism och turistnäringens utveckling i Sverige. Nutek är också ansvarig myndighet för främjande av turistnäringen.

Komplett pressmatrial med tabeller och diagram finns på www.nutek.se/pressrum

Ytterligare information:
Dennis Bederoff, ansvarig turistnäringsfrågor, 070-567 41 90
Peter Terpstra, turismanalytiker, 070-723 28 11

Om oss

Tillväxtverket bildades den 1 april 2009. Myndigheten arbetar offensivt för hållbar tillväxt i hela landet genom att underlätta företagande.

Prenumerera

Dokument & länkar