TimeSpace Radio beslutar att ansöka om notering på O-listan under första halvåret 2000

TimeSpace Radio beslutar att ansöka om notering på O-listan under första halvåret 2000 TimeSpace Radios (TSR) styrelse har beslutat att ansöka om en notering av bolagets aktier på Stockholmsbörsens O-lista. Noteringen planeras, att om marknadsförhållandena är gynnsamma, genomföras under första halvåret 2000. I samband med noteringen planeras en nyemission på cirka 60 MSEK. Börsnoteringen och nyemissionen kommer att genomföras i samarbete med Nordiska Fondkommission. TimeSpace Radio kallar dessutom till en extra bolagsstämma som kommer att hållas i Lund den 15 december 1999. Styrelsen kommer på den extra bolagsstämman att föreslå en riktad nyemission av högst 1.900.000 aktier av serie B till teckningskursen 15 kronor per aktie. Nyemissionen tecknas av Nordiska Fondkommission (1.400.000 aktier), Pål Krüger (200.000 aktier vilka kvittas mot lån givna till TSR) samt Karl-Axel Åhl (300.000 aktier vilka betalas med apport av det tidigare gällande royaltyavtalet som förelegat mellan TSR och Åhl.). Den nyemission som styrelsen nu föreslår skall ses som ett överbryggande likviditetstillskott, så att verksamheten kan fortgå som planerat tills den större nyemissionen kan genomföras under första halvåret år 2000. TimeSpace Radio AB har utvecklat en världsledande teknik för att kostnadseffektivt och flexibelt kunna bygga radionät med hög bandbredd och kapacitet för data- och telekommunikation i lokala och regionala områden. TimeSpace Radio har idag 36 anställda och noteras f.n. i Reutersystemet med Aros Securities som marketmaker. För mer information besök gärna www.timespace.se. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/26/19991126BIT00130/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/26/19991126BIT00130/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar