TimeSpace Radio börsnoteras i april

Lundaföretaget TimeSpace Radio börsnoteras i april TimeSpace Radio, som i februari genomförde en riktad nyemission om 115 MSEK till institutionella placerare, noteras nu på OM Stockholmsbörsens O- lista, preliminärt den 17 april under förutsättning av Bolagskommitténs godkännande. TimeSpace Radio arbetar med trådlösa bredbandssystem. Nyemissionen, som bland andra tecknades av Handelsbanken S.A. och SPP, gav TimeSpace Radio en stärkt finansiell bas för den fortsatta expansionen. Någon ytterligare nyemission i samband med börsnoteringen planeras inte. TimeSpace Radio har utvecklat ett bredbandssystem som bygger på radioteknik. I botten finns ett patentskyddat koncept. Sedan 1998 har ett antal system tagits i kommersiell drift. Kapitaltillskottet från nyemissionen möjliggör nu en kraftfull tillväxt och en satsning på marknadsföring och produktutveckling. Vi är övertygade om att vårt koncept ligger rätt i tiden och inriktar oss nu på Norden, Västeuropa och USA. Inom ett år skall TimeSpace Radio synas och marknaden känna till oss. Produktutvecklingen inriktas nu dels på de specifika krav som finns på dessa marknader men också på att utveckla och kommersialisera nya produkter inom ramen för de patent vi har, säger Anders Johansson, VD TimeSpace Radio. Noteringsprospektet publiceras preliminärt den 13 april. Företagets rådgivare i samband med noteringen är Nordiska Fondkommission. Besök gärna vår hemsida www.timespace.se TimeSpace Radio är ett innovativt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför intelligenta trådlösa bredbandssystem för lokal och regional kommunikation. Kunderna är kommuner, bostadsföretag, skolor, sjukhus, andra typer av storföretag samt teleoperatörer och så kallade Internet Service Providers. TimeSpace Radio startade 1990 på Ideon i Lund, har idag 38 anställda och är inofficiellt noterat hos Aros Securities. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/20/20000320BIT00260/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/20/20000320BIT00260/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar