TimeSpace Radio kallar till extra bolagsstämma

TimeSpace Radio kallar till extra bolagsstämma för beslut om nyemission TimeSpace Radio, utvecklare och leverantör av ett unikt system för lokal och regional infrastruktur med bredbandsradio, kallar till en extra bolagsstämma som kommer att hållas i Lund den 16 juni 1999. Styrelsen kommer på den extra bolagsstämman att föreslå en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, som innebär en ökning av bolagets aktiekapital med högst 670.000 kr genom en nyemission av högst 670.000 nya aktier av serie B till teckningskursen 14 kr per aktie. Nyemissionen beräknas tillföra bolaget cirka 9,4 MSEK. TimeSpace Radio planerar att inom de närmaste månaderna genomföra en större nyemission. Diskussioner pågår för närvarande med ett antal utländska investerare. Den nyemission som styrelsen nu föreslår skall ses som ett överbryggande likviditetstillskott, så att verksamheten kan fortgå som planerat tills den större nyemissionen kan genomföras. Kontaktperson: Kontaktperson: Kontaktperson: Anders Johansson, Pål Krüger, Mikael Jannert, Ekonomichef VD Styrelseordförande TimeSpace Radio AB TimeSpace Radio AB TimeSpace Radio AB Tel: 046-286 23 53 Tel: 08-566 230 05 Tel: 046-286 23 57 Mobilltel: 0708-87 Mobiltel: 0708-35 30 05 Mobiltel: 0708-70 62 95 85 40 anders.johanson@ti paul.kruger@merkantildata.se mikael.jannert@timespace.se mespace.se TimeSpace Radio AB har utvecklat en världsledande teknik för att kostnadseffektivt och flexibelt kunna bygga radionät med hög bandbredd och kapacitet för data- och telekommunikation i lokala och regionala områden. TimeSpace Radio har idag 40 anställda och noteras f.n. i Reutersystemet med Aros Securities som marketmaker. För mer information besök gärna www.timespace.se. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/27/19990527BIT00390/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/05/27/19990527BIT00390/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar