TimeSpace trådlösa system färdigutvecklat - satsar i Europa och licensierar i USA

TimeSpace Radios trådlösa system färdigutvecklat - snabb marknadssatsning i Europa och licensiering i USA TimeSpace Radios unika trådlösa system för flexibel uppbyggnad av regionala och lokala nätverk är nu färdigutvecklat för volymproduktion. Med detta går det svenska företaget TimeSpace Radio in i en ny fas med bredare marknadssatsningar i Europa. Bolagets grundare, Karl-Axel Åhl, kommer att föra över den svenska tekniken till USA- markanden i samarbete med amerikanska partners i ett amerikanskt företag. -- När nu systemutvecklingen är på plats kan jag koncentrera mig på globaliseringen av TimeSpace Radio konceptet, säger Karl-Axel Åhl, VD TimeSpace Radio. Det här är något jag har sett fram emot och det finns en stor potential i att lansera TimeSpace Radio tekniken i USA, världens mest innovativa marknad. Vi måste dessutom agera snabbt för att vara med i den marknad som nyligen öppnats över USA inom 28 GHz bandet, min bedömning är att TimeSpace tekniken har stora fördelar i förhållande till konkurrerande lösningar och vi har därför en god chans där. Efter ett intensivt utvecklingsarbete är nu TimeSpace Radios andra produktgeneration, volymprodukten TSR 34-10 Basic, klar för leverans till kunder. Produkten levereras idag (4 dec. 1998) till ett första kundprojekt i Danmark och marknadssatsningen kommer nu att intensifieras. TimeSpace Radio går därmed in i en ny fas. Detta ställer krav på mer aktiv och breddad marknadsföring av produkterna. För att möta den nya situationen kommer ledning och styrelse att förändras och förstärkas. Bolagets grundare, Karl-Axel Åhl, och nuvarande VD, kommer att påbörja en introduktion av TimeSpace Radio tekniken i Amerika initialt inom området Local Multipoint Distribution Service (LMDS). Både utveckling och försäljning avses att snabbt byggas upp för att anpassa teknik och marknadssatsning i USA bolaget. Det amerikanska företaget licensierar teknologin från TimeSpace Radio AB, enligt tidigare planer, vilket har bedömts vara det effektivaste sättet att nå ut på den amerikanska marknaden. Karl-Axel Åhls långsiktiga engagemang i TimeSpace Radio säkras genom att han som arbetande styrelseledamot i TimeSpace Radio AB kommer att ansvara för den långsiktiga marknadsstrategin och produktutvecklingen efter att en ny VD rekryterats. Till TimeSpace Radios styrelse kommer vidare att adjungeras ett antal personer med bakgrund inom både finansvärlden, tele- och datakommunikationsbranschen. Lars-Olof Hjalmar, bl a styrelseordförande i Doro, efterträder Kjell Strömlid som styrelseordförande. Medan Karl-Axel Åhl gradvis påbörjar USA-satsningen från sin post som VD i Sverige, kommer Christer Sjölin, som vVD, tills vidare att avlasta Karl-Axel Åhl i det dagliga arbetet. TimeSpace Radio AB har utvecklat en världsledande teknik för att kostnadseffektivt och flexibelt kunna bygga radionät med hög bandbredd och kapacitet för data- och telekommunikation i lokala och regionala områden. Bolaget, som har utveckling och tillverkning i forskarbyn Ideon, Lund, har befunnit sig i ett intensivt utvecklingsskede sedan 1993 och är nu i serieproduktion med den första volymprodukten TSR 34-10 Basic, som har leveransstart i dagarna. TimeSpace Radio har idag 40 anställda och noteras f.n. på Reutersystemet, med Aros Securities som marketmaker, och siktar mot en börsintroduktion under 1999. Företaget har ett antal referensanläggningar i drift och har startat ett pilotprojekt med en ledande nordisk operatör. Dessutom pågår förhandling med ett med ett flertal andra ledande operatörer. Kontaktperson: Kontaktperson: Mia Rolf, Informationsansvarig Karl-Axel Åhl, VD TimeSpace Radio AB TimeSpace Radio AB Tel: 046-286 59 10 Tel: 046-286 24 49 mia.rolf@timespace.se karl-axel.ahl@timespace.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/12/04/19981204BIT00140/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/12/04/19981204BIT00140/bit0002.pdf

Dokument & länkar