Delårsrapport 2003-01-01 - 2003-09-30

DELÅRSRAPPORT 2003-01-01 - 2003-09-30 · Mats Ivarsson är ny VD och koncernchef sedan 15 oktober. · Automations orderstock fortsatt på en hög nivå, per den 30 september 80,5 MSEK (60,0). · Nettoomsättningen uppgick till 229,1 MSEK (255,2). En minskning med 15 % jämfört med föregående år. · Rörelseresultatet uppgick till -49,8 MSEK (-0,9) och resultat efter finansnetto till -65,2 MSEK (-7,4). Rörelseresultatet belastas med nedskrivningar och strukturkostnader om 22,5 MSEK. Finansnetto belastas av nedskrivningar av fordringar på 9,6 MSEK. · Resultat efter skatt uppgår till -62,7 MSEK (-6,3). · Resultat per aktie uppgår till -9,94 (-1,00). · Det franska dotterbolaget Comes SA satt under rekonstruktion. Kommande rapporter Rapportdagar: 20 februari 2004, bokslutskommuniké 2003 Denna rapport har översiktligt granskats av bolagets revisorer. Tidaholm 2003-11-05 Mats Ivarsson Tivox AB (publ) V. Ringvägen 4, Box 56, 522 22 TIDAHOLM, Tel: 0502-195 00, Fax: 0502-712 54 E-post: info@tivox.se Hemsida: tivox.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/05/20031105BIT00560/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/05/20031105BIT00560/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Tivox ska utveckla och skapa konkurrenskraftiga företag inom främst verkstadsindustri samt tillhörande handel.

Dokument & länkar